Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Impactul OUG 78 / 2019 privind abrogarea sistemului de plată defalcată a TVA asupra conturilor speciale de plată defalcată a TVA deschise la BRD

28 Jan 2020

În atenṭia companiilor (“clienți”) ce deṭin conturi de plată defalcată a TVA. 

În data de 01 Februarie 2020, vor intra în vigoare prevederile Ordonanṭei de Urgenṭă 78/ 23 Decembrie 2019 privind abrogarea sistemului de plată defalcată a TVA în România (“OUG”), cu impact imediat asupra conturilor speciale de plată defalcată a TVA deschise de clienṭi la BRD.

Începând cu data publicării OUG, 23 Decembrie 2019, banca nu va mai deschide noi conturi de TVA, iar sumele din conturile de TVA existente vor fi supuse măsurilor de executare silită iniṭiate de creditorii clienṭilor, indiferent de creanṭa pentru care s-au instituit astfel de măsuri.

După data de 01 Februarie 2020, la care regimul legal aplicabil plăṭii defalcate a TVA în România îşi va înceta aplicabilitatea, conturile de TVA existente vor putea fi utilizate doar pentru debitarea soldului acestora (nu creditarea lor) în scopul transferului disponibilului în conturile curente pe care le deṭin clienṭii la BRD sau la orice altă instituṭie de credit.

 

Având în vedere destinaṭia specială a acestor conturi de TVA şi prevederile OUG, reglementarea situaṭiei conturilor speciale de TVA deschise pe numele clienṭilor la BRD se poate face astfel:

 

Până în 01 Februarie 2020:

Vor putea fi efectuate transferurile sumelor disponibile din conturile de TVA deschise de clienṭi la BRD către alte conturi de TVA (deschise la Trezorerie sau la o altă instituṭie de credit) – se vor putea ordona atât electronic (mai puṭin din conturile poprite) cât şi în unităṭile BRD, aceste operaṭiuni fiind efectuate în limitele şi cu respectarea regimului legal privind plata defalcată a TVA. Ulterior transferului se va analiza de către clienṭi oportunitatea menṭinerii conturilor de TVA deschise la BRD în contextul abrogării regimului legal aplicabil.

Totodată, avem rugămintea restituirii eventualelor formulare CEC/ cambii/ bilete la ordin eliberate pe conturile de TVA şi care nu sunt puse încă pe circuitul de decontare.

Instrumentele de debit remise la încasare pe conturile de TVA vor fi primite în vederea remiterii pe circuitul de decontare până la data maximă de 29 ianuarie 2020, ora 14.00. Scadenṭa biletelor la ordin/cambiilor nu poate depăşi 30 ianuarie 2020.

 

Între 01-15 Februarie 2020:

La data de 01 Februarie 2020, BRD va bloca conturile de TVA la credit, şi va limita debitările conturilor de TVA la operaṭiunea de transfer al disponibilului către conturile curente al clienṭilor; aşadar, în cazul în care nu au fost efectuate demersurile menṭionate anterior, la orice unitate BRD se vor putea transfera sumele disponibile din conturile de TVA deschise pe numele clienṭilor la BRD către conturile curente deschise pe numele clienṭilor la BRD.

Instrumentele de debit primite la plată pe conturi de TVA vor fi refuzate pe motiv neraportabil CIP (cod 20, alte motive – cf OUG); în acest sens, recomandăm plata sumelor aferente instrumentelor de debit din contul curent, după transferul soldului din contul de TVA în contul curent.

 

După 15 Februarie 2020:

Pentru conturile de TVA rămase deschise pe numele clienṭilor la BRD, aceasta va dispune transferul sumelor din conturile de TVA în conturile curente ale clienṭilor, iar conturile de TVA vor fi închise automat, fără formalităṭi suplimentare.

 

Pentru informaṭii suplimentare vă rugăm să vă adresaṭi consilierului dumneavoastră de clientelă.

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii