Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Inițiative cu finanțare europeană și de stat pentru business-ul tău

06 Dec 2022

Programele naționale de finanțare nerambursabilă au fost marcate în anul 2022 de numere record în ceea ce privește numărul aplicanților. Pentru antreprenorii ce își doresc să beneficieze de programe operaționale anul viitor, atât europene, cât și de stat, s-au alocat peste 45 de miliarde de euro. Alături de experții în accesarea fondurilor nerambursabile ale diviziei Euromentor, dezvoltată de BRD Groupe Société Générale, am elaborat un scurt ghid care să te ajute în alegerea programului potrivit pentru afacerea ta.


Segmentul dezvoltat de bancă reunește nouă specialiști, pregătiți să îndrume și să susțină antreprenorii în procesul de accesare ale unor astfel de fonduri. Expertiza acestora este pusă la dispoziția clienților de peste 15 ani și joacă un rol important în facilitarea distribuirii finanțărilor europene sau naționale, dar și în medierea relațiilor interinstituționale.

 
Pentru anul 2023, fondurile alocate României prin Programele Operaționale vor fi în valoare de 31,5 miliarde de euro, din care 13,6 miliarde de euro din bugetul de stat și 17,9 miliarde de euro de la bugetul Uniunii Europene. În cadrul acestora vor putea aplica antreprenorii din mai multe domenii, precum transporturi, educație, sănătate, digitalizare etc.


Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de 4,11 miliarde de euro și are ca scop promovarea incluziunii sociale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban, dar și prin îmbunătățirea accesului la servicii de calitate. Un alt domeniu în care finanțarea poate elimina multe discrepanțe între urban și rural este în mod evident cel al transporturilor: prin Programul Operațional Transport vor fi alocate 9,68 miliarde de euro pentru a susține modernizarea infrastructurii pe teritoriul României.


În același timp, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, în valoare de 5,25 de miliarde de euro, se adresează antreprenorilor din mai multe domenii, având ca obiectiv dezvoltarea unei economii sustenabile, caracterizată prin bune practici de utilizare a resurselor, dar și de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră. Fondurile nerambursabile europene vor putea finanța cheltuielile afacerilor în cazul în care acestea au ca scop creșterea eficienței energetice și dezvoltarea soluțiilor de stocare, sau asigurarea unui sistem energetic adecvat. De asemenea, costurile legate de infrastructura de apă și apă uzată, economia circulară, conservarea biodiversităţii, calitatea aerului sau decontaminarea siturilor poluate sunt eligibile pentru programul european. 


Alte fonduri de care vor dispune afacerile românești în 2023 sunt cele prevăzute în noua Politică Agricolă Comună, compusă din pilonul I (aproximativ 14 miliarde de euro) și pilonul II (6,7 miliarde de euro). Sumele sunt alocate pentru plățile directe la hectar și pentru dezvoltarea rurală. Scopul final al acestui program este creșterea productivității în agricultură prin promovarea progresului tehnic și prin asigurarea utilizării optime a tuturor factorilor angrenați în producție, în special a forței de muncă. Ceea ce înseamnă nu doar prețuri mai rezonabile pentru consumatori, dar și asigurarea unui trai echitabil pentru agricultori și stabilizarea pieței.


Programul Operațional Educație și Ocupare (4,32 miliarde de euro) a fost lansat pentru a susține inclusiv antreprenorii al căror plan de investiții prevede cel puțin unul dintre următoarele obiective: modernizarea instituțiilor și serviciilor oferite pe piața muncii; promovarea egalității de gen pe piața muncii și asigurarea echilibrului între viața profesională și viața de familie; sprijinirea dobândirii competențelor cheie, inclusiv digitale.


Programul destinat cresterii inteligente, digitalizării si instrumentelor finaciare (POCIDIF), include fonduri de 2,2 miliarde de euro și oferă finanțare fie prin granturi, fie prin instrumente financiare pentru domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării. Un alt proiect important pe agenda anului 2023 este Programul Operațional Tranziție Justă, ce vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai vulnerabile regiuni ale României, împreună cu măsuri de recalificare și de susținere a pieței de muncă în procesul tranziției către o economie sustenabilă. Sunt alocați 2,53 miliarde de euro pentru această linie de finanțare.


Unul dintre cele mai importante programe este cel care impactează în mod indirect accesarea tuturor fondurilor europene: Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027, în valoare de 959 milioane de euro. Se urmărește debirocratizarea, simplificarea accesării fondurilor europene, dar și comunicarea eficientă și transparentizarea utilizării banilor europeni.


Să nu uităm de liniile de finanțare care vizează în mod direct comunitățile locale și regionale, în valoare totală de 11,44 miliarde de euro. Prin Programele Operaționale Regionale (POR) se urmărește sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic la nivel local.


Lista fondurilor nerambursabile pe care antreprenorii români le pot accesa este lungă, iar de multe ori, alegerea programului potrivit este un proces minuțios și dificil. Cei nouă experți ai diviziei Euromentor ajută antreprenorii din întreaga țară să identifice cele mai bune soluții pentru asigurarea viabilității planului lor de afaceri. În funcție de regiunea din care vii, serviciile de consultanță ale echipei de Euromentori sunt disponibile în zonele: 


•    Vest: Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș; 
•    Nord-Vest: Satu-Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud; 
•    Centru: Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu; 
•    Sud-Vest: Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt; 
•    Sud-Est: Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila, Constanța, Buzău; 
•    Sud: Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Călărași, Giurgiu, Teleorman; 
•    Nord-Est: Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui; 
•    București. 

Mai multe găsiți chiar pe site-ul BRD-Euromentor

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii