Formular de căutare

Programul de Emisiuni de titluri de stat FIDELIS emise de Ministerul Finanțelor, denominate în Lei și Euro, destinate exclusiv persoanelor fizice

 

Investește inteligent în titlurile de stat FIDELIS emise de Ministerul Finanțelor, în Lei și Euro!

 

Ce presupune Programul FIDELIS?

  • Programul FIDELIS oferă posibilitatea investirii în titluri de stat denominate în Lei și Euro, cu cupon fix, plătibil anual;
  • Suma investită se rambursează la scadență după 1 an (inclusiv în cazul donatorilor de sânge) și 3 ani pentru emisiunile în Lei și după 1 și 5 ani pentru emisiunile în Euro;
  • Prețul titlurilor de stat este de 100 Lei/ titlu de stat pentru emisiunile în Lei și 100 Euro/ titlu de stat pentru emisiunile în Euro;
  • Valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 Lei pentru emisiunile în Lei la 1 an și 3 ani, 500 Lei pentru emisiunea în Lei la 1 an dedicată donatorilor de sânge și 1.000 EUR pentru emisiunile în EUR;
  • Pentru subscrierea în cadrul emisiunii în Lei la 1 an dedicată donatorilor de sânge, este necesară prezentarea unui document doveditor care certifică calitatea de donator de sânge, respectiv adeverință/ carnet de donator/ alt document care atestă calitatea de donator de sânge, cu condiția că aceasta/ acesta să fie eliberat(ă) în termenul de valabilitate conform prevederilor Prospectului și menționat în Termenii Finali ai Emisiunii, respectiv în perioada 01 ianuarie 2024 – 28 iunie 2024;
  • Pentru subscrierea prin BRD a titlurilor de stat emise în EUR, investitorul trebuie să dețină un contract valid de servicii de intermediere de investiții financiare semnat cu BRD;
  • Conform Prospectului, titlurile de stat emise în această etapă a Programului FIDELIS urmează a fi listate la Bursa de Valori București;
  • Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice.

 

Perioada de subscriere este 18 - 28 iunie 2024, în timpul programului normal de lucru al agențiilor BRD, de luni pana vineri inclusiv, cu excepția ultimei zile lucrătoare a perioadei de subscriere, respectiv 28 iunie 2024, când programul de subscriere este până la ora 13:00.

Completează-ți datele în formularul dedicat de mai jos iar noi te vom contacta ca să îți transmitem toate informațiile pentru accesarea acestui Program!

Regăsiți mai jos documentele aferente Programului de Emisiuni de titluri de stat FIDELIS denominate în RON și EUR, adresate exclusiv persoanelor fizice.

 

Comunicatul Ministerului Finanțelor cu privire la noua ofertă de titluri de stat FIDELIS, poate fi consultat aici.

 

Cititi Prospectul si Termenii Finali inainte de a subscrie!

Prospectul a fost publicat in data de 19 februarie 2024 si poate fi accesat in format electronic pe website-ul Emitentului www.mfinante.ro, al Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro și pe website-urile intermediarilor ofertei, inclusiv pe website-ul BRD – Groupe Societe Generale S.A. la adresa www.brd.ro/mfp.

In pregatirea Prospectului si a Termenilor Finali, Banca a folosit informatii disponibile din surse publice. Acestea nu au fost verificate, iar membrii Bancii sau ai oricarei alte parti implicate, nu ofera nicio declaratie sau garantie, explicita sau implicita, in legatura cu caracterul exact sau complet al informatiilor.

Titlurile de stat vor fi oferite numai pe teritoriul Romaniei exclusiv investitorilor persoane fizice rezidente si nerezidente.

Banca nu a efectuat sau obtinut nicio verificare independenta a informatiilor obtinute din surse externe. Nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere (explicita sau implicita) in legatura cu nicio eroare, omisiune sau declaratie eronata facuta in cadrul Prospectului ori a Termenilor Finali, cu exceptia cazurilor de frauda sau a oricarei alte raspunderi care nu poate fi exclusa in mod legitim.

Orice puncte de vedere, opinii sau concluzii continute in Prospect si in Termenii Finali sunt doar indicative, nu reprezinta consultanta pentru investitii sau o recomandare de a investi in instrumente financiare, nu se bazeaza pe cercetari independente si nu reprezinta niciun angajament din partea Bancii.

Acest document nu constituie si nici nu poate fi utilizat in legatura cu vreo oferta de a vinde, invitatie in vederea achizitionarii de Titluri de stat sau solicitare a unei oferte de cumparare a instrumentelor financiare puse la dispozitie prin oferta. Prezentul document nu poate fi utilizat pentru, sau in legatura cu, si nu reprezinta o oferta catre, sau o solicitare facuta de, orice persoana in orice jurisdictie sau in orice imprejurare in care o astfel de oferta sau solicitare nu este autorizata sau este ilegala. Atat distribuirea acestui document cat si vanzarea Titlurilor de stat in anumite jurisdictii, pot fi restrictionate prin lege.

Continutul acestui document poate fi modificat sau schimbat in orice moment, iar Banca nu va notifica cu privire la aceste schimbari sau modificari.

Avantajele comerciale sau oportunitatea sau profitabilitatea asteptata sau beneficiile oricarei tranzactii descrise in acest document ar trebui determinate in mod independent de catre investitor. Orice astfel de determinare trebuie sa implice o evaluare a aspectelor legale, fiscale, contabile, de reglementare, financiare, de credit si a altor aspecte conexe oricarei astfel de tranzactii, realizata de catre investitor, in baza informatiilor pe care le considera adecvate. Banca nu poate fi facuta raspunzatoare pentru continutul informatiilor si recomandarilor pe care investitorul nu le poate obtine.

O investitie in Titluri de stat implica anumite riscuri inerente, incluzand, fara a se limita la: modificari legislative, inclusiv modificari ale regimului fiscal aplicabil sau riscuri legate de fluctuatia preturilor in piata relevanta, fluctuatia ratelor de schimb, fluctuatia ratelor de dobanda. Investitorii trebuie sa aiba in vedere aceste riscuri, impreuna cu informatiile cuprinse in Prospect si in Termenii Finali, inainte de a decide sa subscrie Titluri de stat in cadrul prezentei oferte.

 

Fişiere

Prospect de baza titluri de stat Fidelis descarcă
Anunt emisiuni titluri de stat Fidelis descarcă
Termeni finali titluri de stat Fidelis RON 1 an descarcă
Termeni finali titluri de stat Fidelis RON 3 ani descarcă
Termeni finali titluri de stat Fidelis RON 1 an – donatori de sânge descarcă
Termeni finali titluri de stat Fidelis EUR 1 an descarcă
Termeni finali titluri de stat Fidelis EUR 5 ani  descarcă

Am primit cererea ta

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!