Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2022: CREDITARE INTENSĂ, SPRIJINIRE ACTIVĂ A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

05 May 2022

Evoluția principalilor indicatori financiari și comerciali ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2022, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Finanțare intensă a proiectelor personale și de afaceri:

- O bază de depozite consolidată

- Accent menținut pe transformarea digitală

- Performanță financiară ridicată

În primele luni ale anului 2022, banca a continuat să-și aducă contribuția la susținerea societății. În contextul actualei crize din Ucraina, BRD contribuie în diferite moduri la sprijinirea cetățenilor ucraineni, refugiați pe teritoriul României. In acest sens, banca:
- a lansat pachetul SolidUArity, cu servicii pentru refugiații ucraineni din România
- a sprijinit eforturile Crucii Roșii, prin intermediul salariaților BRD, voluntari în proiectele organizației, și proiectele Unicef vizând strângerea de fonduri
- a pus la dispoziția refugiaților, pentru cazare, centrul de formare profesională al BRD de la Agapia
- a pus la punct si un mecanism de donații a cărui sumă este dublata prin participarea băncii
- și-a pus centrul cultural, Rezidența BRD Scena9, la dispoziția artiștilor ucraineni pentru expoziția ”Now and here. Artists are present”.

“Economia românească a înregistrat o revenire solidă în 2021. În primul trimestru din 2022, inflația și războiul din Ucraina și-au pus amprenta asupra perspectivelor, atât FMI, cât și Banca Mondială reducând estimările de creștere a PIB-ului României pentru 2022 la aproximativ 2%. Așteptările pozitive sunt legate de Planul Național de Redresare și Reziliență.

Într-un context din nou provocator, BRD rămâne pe deplin angajată în îndeplinirea rolului său esențial de a finanța economia într-un mod responsabil.

În primul trimestru al anului 2022, creditarea a fost intensă pe toate segmentele. Finanțarea companiilor a înregistrat un avans solid, de două cifre, în dinamică anuală, atât pentru IMM-uri (+30%), cât și pentru marile companii (+13%). BRD a continuat să susțină în mod activ Programul IMM Invest, ajungând la 2,5 miliarde de lei credite aprobate. Creditele nou acordate persoanelor fizice au atins un record al primului trimestru în 2022, creditele pentru locuințe înregistrând cea mai bună producție trimestrială din istorie, un remarcabil +139% față de același trimestru al anului trecut.

Bazându-se pe o activitate dinamică de creditare și de tranzacționare, Grupul BRD a obținut în primele trei luni ale anului o performanță financiară solidă. Venitul net bancar a fost mai mare cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului 2021, în timp ce creșterea costurilor a fost controlată, în pofida inflației deja cu impact.

Cu profilul său puternic, BRD își poate susține cu fermitate clienții și poate fi un partener de încredere pentru economia românească” , a declarat François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Un avânt puternic al activității comerciale

Creditele nete la nivelul grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat un ritm de creștere ridicat, având un avans de +9,2% față de anul precedent la sfârșitul lunii martie 2022. Soldul net al creditelor pe segmentul retail a crescut cu +5,1% an/an, susținut atât de segmentul persoanelor fizice, cât și de cel al întreprinderilor mici. Producția de credite pentru persoane fizice a înregistrat o creștere consistentă de +27% în T1 2022 față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cea mai bună producție din istoria T1, determinată de dinamica puternică a creditelor noi pentru locuințe (+139%). Creditarea companiilor a înregistrat o performanță foarte robustă (+18% an/an), datoratâ atât activitații dinamice pe segmentul IMM-urilor (+30% an/an), cât și creșterii solide a creditelor acordate companiilor mari (+13% an/an). BRD și-a continuat participarea activă la Programul IMM Invest, cu 289 milioane RON credite aprobate în T1 2022, din care 23% în cadrul subprogramului Agro IMM Invest. Activitatea de leasing a reconfirmat performanța solidă, înregistrând o creștere a portofoliului de +17% YoY.

Depozitele clienților au atins 53,3 miliarde RON, mai mari cu 3,8% față de anul trecut. Avansul depozitelor retail (3,4% an/an) a beneficiat de intrări mai mari în conturile la vedere ale persoanelor fizice și de contribuția importantă a resurselor companiilor foarte mici (+16,5% an/an). Creșterea depozitelor companiilor (+4,8% an/an) s-a bazat pe un avans de două cifre al depozitelor IMM (+14,2% an/an).

BRD a continuat să fie un participant foarte activ și în cadrul primei emisiuni de obligațiuni de stat Fidelis destinată investitorilor retail desfășurată în 2022, o sumă de aproximativ 1 miliard de lei echivalent fiind subscrisă prin rețeaua băncii.

BRD a continuat să încurajeze dezvoltarea digitalizării, prin implementarea constantă de noi funcționalități în cadrul YouBRD, aplicația de remote banking. Pe lângă funcțiile recent lansate de înrolare la distanță și creditare online, deschiderea de conturi de economii și depozite la termen este acum disponibilă și direct din YouBRD.

Performanță dinamică a veniturilor

Veniturile totale ale Grupului BRD au atins 810 milioane RON, mai mari cu +7,5% față de T1 2021. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creștere sensibilă (+9,8% an/an), susținută de o dinamică foarte bună a volumelor de credite, în timp ce efectul pozitiv al creșterii ratelor de dobândă începe să se reflecte progresiv asupra veniturilor. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 3,4% față de anul precedent, beneficiind de volume mai mari de tranzacții ale clienților care au compensat presiunea asupra prețurilor serviciilor bancare zilnice și tranzacționale.

Cheltuielile operaționale au totalizat 460 milioane RON în T1 2022. Creșterea acestora a fost menținută la +2,1%, excluzând contribuția mai mare cu 40% la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție (69,2 milioane RON, recunoscută integral în T1 2022, față de 49,4 milioane RON în 2021). Cheltuielile cu personalul au crescut cu 2,5% pe fondul efectului de preț indus de creșterea salariilor, compensat doar parțial de continuarea reducerii structurale de personal. Alte cheltuieli au înregistrat doar o creștere moderată (+1,5% an/an), în principal pe seama impactului deja vizibil al inflației asupra utilităților, și a costurilor de comunicare.

Performanța operațională a înregistrat un nivel ridicat în primele trei luni ale anului, cu o creștere de 9,0% a venitului brut din exploatare, până la 350 milioane RON, comparativ cu 321 milioane RON în T1 2021 (+13,2% an pe an, excluzând contribuțiile cumulate la Fondul de Garantare a Depozitelor și la Fondul de Rezoluție).

Rezultatele financiare solide au fost însoțite de menținerea unei calități foarte bune a portofoliului de credite, reflectată de scăderea în continuare a ratei creditelor neperformante (2,7% la finalul lunii martie 2021) și de creșterea gradului de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (76,5%). Costul riscului a înregistrat o reducere față de T1 2021, combinând efectele unei performanțe bune de recuperare, dar cu perspective deteriorate având în vedere contextul geopolitic actual (32 milioane RON cheltuială față de 54 milioane RON cheltuială în T1 2021).

Având în vedere toate cele de mai sus, profitul net a crescut cu 18% față de T1 2021, iar ROE a atins un nivel ridicat de 12% în primul trimestru al anului.

 

Rata de adecvare a capitalului s-a situat la 21,4%, iar rata fondurilor proprii de nivel 1 la 19,8% la sfârșitul lunii martie 2022 (după încorporarea profitului din 2021, net de dividendele aprobate), ceea ce reflectă o poziție solidă a capitalului.

Rezultatele financiare ale BRD aferente celor trei luni încheiate la 31 martie 2022 sunt disponibile pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu primul trimestru al anului 2021 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii martie 2021 (pentru elementele de bilanț.

Rata NPL si rata de acoperire cu provizioane, la nivelul Băncii.

Despre BRD Groupe Société Générale

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 499 de unități. Activele totale ale băncii au ajuns la 71 de miliarde de lei la sfârșitul lunii martie 2022. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări şi peste 30 de milioane de clienţi, persoane fizice, companii și investitori instituționali, în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:
• Retail banking în Franţa
• Retail banking internaţional, Asigurări şi Servicii financiare pentru companii
• Global Banking şi Soluţii pentru Investitori

Contact media:

Traian Traicu 021 301 61 50 /  traian.traicu@brd.ro 

www.brd.ro; facebook

Articole asemănătoare