Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD, 2016 : CREŞTERE SEMNIFICATIVĂ A PROFITULUI NET, CU +63%, PÂNĂ LA 763 MILIOANE RON

09 Feb 2017

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 decembrie 2016 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):

 

În 2016, activitatea de creditare pe piaţa românească nu a confirmat aşteptările de la începutul anului. Creditele acordate persoanelor fizice au crescut cu 4,5%*, creşterea fiind determinată de creditele pentru locuinţe şi creditele de consum, denominate în RON. Programul guvernamental "Prima Casă" a continuat în 2016 şi a reprezentat un factor cheie al avansului înregistrat de creditele pentru locuinţe. Activitatea de creditare a companiilor a rămas modestă în ciuda mediului economic favorabil, stocul creditelor brute a scăzut cu -1,7%*, fiind influenţat semnificativ de operaţiunile de curăţare a portofoliilor. Dinamica depozitelor a fost pozitivă în 2016 (+7,3%* faţă 31 decembrie 2015), determinată în special de economiile populaţiei.
 
Activitatea BRD a continuat să fie marcată în 2016 de o dinamică comercială solidă pe segmentul persoanelor fizice, dovadă că eforturile băncii de a spori calitatea, precum şi de a îmbunătăţi şi dezvolta în permanenţă noi servicii, dau rezultate. Numărul clienţilor activi persoane fizice a atins 2,15 milioane, în creştere cu 37mii în comparaţie cu finalul lui decembrie 2015. Clienţii sunt de asemenea mai bine echipaţi (numărul mediu de produse bancare pe client activ a crescut de la 3,95 la 31 decembrie 2015 la 4,07 la 31 decembrie 2016). În particular, interesul clienţilor pentru soluţii bancare digitalizate creşte în mod constant. Stocul de contracte internet şi mobile banking a atins 1,15 milioane de contracte la 31 decembrie 2016, +29,6% în comparaţie cu 31 decembrie 2015, cu o creştere deosebit de puternică a numărului de abonamente mobile banking (+62,8% faţă de 31 decembrie 2015).     

Soldul creditelor nete al Grupului BRD a fost de 28,5 miliarde RON, mai mare cu 3,2%* la 31 decembrie 2016 faţă de 31 decembrie 2015 ca urmare a performanţei pozitive înregistrată pe segmentele clienţi persoane fizice şi mari clienţi corporativi.
Pe segmentul persoanelor fizice soldul creditelor nete a crescut cu +5,3%* faţă de 31 decembrie 2015, determinat de avansul continuu înregistrat pe segmentul creditelor de consum şi al creditelor pentru locuinţe. Producţia creditelor de consum, a crescut cu +20,3% faţă de anul precedent, până la 4,0 miliarde RON, beneficiind atât de creşterea cererii, cât şi de eforturile continue ale BRD de a îmbunătăţi procesele de acordare.

Creditarea marilor clienţi corporativi a păstrat tendința ascendentă, în creştere cu 6,6%* faţă de 31 decembrie 2015.

Volumul depozitelor clienţilor a crescut cu 2,3%* faţă de 31 decembrie 2015, cu o creştere importantă pe segmentul retail, mai mare cu +9,9%* faţă de 31 decembrie 2015, în ciuda nivelului coborât al ratelor de dobândă. Volumul depozitelor pe segmentul non retail s-a contractat faţă de anul precedent, în contextul unei situații foarte confortabile a lichidităţii.

Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,6% (+0,6% puncte procentuale faţă de 31 decembrie 2015).

Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 2,778 milioane RON în 2016, în creştere cu +7,0% faţă de 2015. În ciuda persistenței ratelor mici de dobândă, veniturile nete din dobânzi au crescut cu +4,6%, datorită volumelor în creştere pe segmentul retail şi schimbărilor pozitive de structură. Veniturile din comisioane au crescut cu +3,1%, graţie în special veniturilor mai mari din activitatea de carduri, asigurări şi abonamentelor internet şi mobile banking. Categoria "Alte venituri bancare" a crescut cu +27,0% faţă de anul precedent, cu o contribuţie substanţială din tranzacţia Visa Europe (103 milioane RON, înregistrată în trimestrul al doilea). Excluzând elementele nerecurente, creşterea venitului net bancar a atins 3,0%.

Cheltuielile operaţionale au rămas cvasi-stabile faţă de anul precedent (+0,2% faţă de 2015),  creşterea cheltuielilor cu salariile fiind compensată de economiile realizate pe alte categorii de costuri. Indicatorul cost/venit s-a îmbunătăţit cu 3,4 puncte procentuale, până la 50,0% la 31 decembrie 2016 în comparaţie cu 53,4% la 31 decembrie 2015.

Costul net al riscului a fost substanţial mai mic faţă de 2015 (-26,5%, la 484 RON milioane de la 658 milioane RON în 2015) reflectând îmbunătăţirea continuă a calităţii activelor. Rata creditelor neperformate a scăzut cu 2,8% puncte procentuale până la 10,5% la 31 decembrie 2016 de la 13,3% la 31 decembrie 2015, ca urmare a operaţiunilor de curăţare a bilantului prin ştergere de creanţe depreciate şi vânzări de credite neperformante. Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut de la 69,3% la 31 decembrie 2015 la 76,6% la 31 decembrie 2016.

Grupul BRD a înregistrat rezultate solide în anul 2016. Profitul net a atins 763 milioane RON, mai mare cu 63,4% în comparaţie cu 2015, graţie venitului net bancar mai mare, controlului disciplinat al costurilor şi costului net al riscului mai mic. Rentabilitatea capitalurilor proprii a fost 11,8% (+4,0 puncte procentuale în comparaţie cu 2015). Excluzând elementele nerecurente, rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 10,1%.

Poziţia de capital rămâne solidă la 31 decembrie 2016, cu rata de adecvare a capitalului atingând 18,9% (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale) faţă de 18,1% la 31 decembrie 2015.

Având în vedere rezultatele anului cât şi nivelul confortabil de adecvare al capitalului, Consiliul de Administraţie a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de alocare de 70% din profitul net al băncii obţinut în 2016, sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 20 aprilie 2017.

"2016 a fost marcat de o performanţă solidă la nivelul Grupului BRD, venitul net substanţial mai mare în comparaţie cu 2015, beneficiind de o activitate comercială puternică pe segmentul persoanelor fizice, o performanţă operaţională mai bună şi îmbunătăţirea semnificativă a profilului de risc.  Privind înainte, suntem încrezători în modelul nostru de bancă universală care ne va perminte în continuare să satisfacem cele mai variate nevoi ale clienţilor şi să creştem sănătos pe toate segmentele, creând totodată valoare pentru acţionarii noştri" a declarat Dl Francois Bloch, CEO al BRD.

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD aferente anului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt disponibile pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.


(*) Variaţii la curs valutar constant
Nota: Rata creditelor neperformante şi rata de acoperire a creditelor neperformante sunt definite conform metodologiei ABE

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. BRD - Groupe Société Générale are 2,28 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 810 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,2 milioane de carduri valide şi o reţea de acceptare de aproximativ 27 700 POS-uri şi mai mult de 1 500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la 31 decembrie 2016, de 50,6 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 145 000 de angajaţi în 66 de ţări şi 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii