Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMELE 9 LUNI DIN 2020: ACTIVITATE DE CREDITARE SUSȚINUTĂ ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA ȘI O PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ REZILIENTĂ

05 Nov 2020

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 septembrie 2020 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Adaptare rapidă pentru a răspunde crizei și a ne susține clienții

- Activitate de creditare dinamică

- Performanță operațională rezilientă și economii semnificative de costuri confirmate

- Ne bazăm pe fundamente solide, ce permit susținerea în permanență a clienților noștri

- Profit net de 738 milioane RON (față de 1.226 milioane RON în primele nouă luni din 2019), influențat de cheltuiala netă cu provizioane (în comparație cu o eliberare netă de provizioane în perioada similară a anului trecut), ce reflectă perspectiva înrăutățită asupra mediului macroeconomic.

“Criza sanitară fără precedent în care România și întreaga lume au intrat în primul trimestru al anului a continuat să afecteze toate sectoarele economice, necesitând o adaptare continuă.

Privind în perspectivă, revenirea economică se va baza în special pe execuția politicilor de relansare adoptate de autorități și efectele acestora asupra ritmului de progres al producției, asupra lanțurilor de schimburi comerciale și asupra comportamentului consumatorilor.
Bineînțeles, sistemul bancar românesc este, de asemenea, un actor cheie pentru reziliența si redresarea economică.

În special, BRD a acționat dinamic și a aplicat toate măsurile necesare pentru a-și proteja clienții și angajații, pentru a asigura continuitatea afacerii, pentru a oferi asistență adecvată clienților și acces la finanțare.

Dacă trimestrul al doilea a fost marcat de o scădere accentuată a producției de credite ale persoanelor fizice în contextul măsurilor restrictive, activitatea a revenit în trimestrul al treilea, cu creditele de consum nou acordate depășind nivelurile de dinaintea crizei. BRD are, de asemenea, o participare activă la programul IMM Invest, cu aproape 700 de milioane de lei în credite pentru IMM-uri și întreprinderile foarte mici, aprobate la sfârșitul lunii septembrie.

În timp ce a asigurat un răspuns rapid la efectele crizei, BRD s-a concentrat pe materializarea oportunităților, încurajând adoptarea digitalizarii și accelerând proiectele de automatizare a fluxurilor. În ciuda mediului economic semnificativ deteriorat, BRD a obținut o performanță financiară care dovedește reziliența modelului nostru de afaceri și adecvarea acțiunilor întreprinse ca răspuns la criză”, a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale.

Model de afaceri rezilient în context de criză

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o ușoară creștere (+0,2% față de finalul lunii septembrie 2019). Creșterea creditelor retail de bază (core retail loans), de +0,9% în dinamică anuală, deși afectată de măsurile restrictive din primavară, reflectă revenirea creditelor de consum nou acordate începând cu jumatatea lunii mai, pană la un nivel superior performanței lunare din anul precedent, în luna septembrie 2020. Finanțarea IMM-urilor a crescut (+7,3% în dinamică anuală) prin participarea activă la programul IMM Invest, cu credite aprobate de 700 milioane RON și avansul puternic al portofoliului de leasing de +17,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Depozitele clienților au înregistrat o continuă consolidare a unei baze deja extinsă. Depozitele retail au avut un ritm de creștere accelerat (+9,1%), determinat de intrări mai mari de la clienții persoane fizice (+8,3% în dinamică anuală). Depozitele companiilor au înregistrat o creștere de două cifre, determinată de un avans puternic al resurselor IMM-urilor (+23,8% în termeni anuali). Indicatorul credite nete/depozite a fost de 65,0% la finalul lunii septembrie 2020, în scădere cu 6 puncte procentuale față de finalul lunii septembrie 2019.

În contextul crizei, BRD s-a concentrat pe promovarea adoptării digitalizării (o treime din clienții noștri au utilizat în mod activ canale la distanță la sfârșitul lunii septembrie) și pe accelerarea proiectelor de automatizare a fluxurilor. BRD a continuat să lanseze noi funcționalități care acoperă într-un mod inovator nevoile clienților săi (Apple Pay a fost lansat în iulie). Penetrarea digitală pe segmentul companiilor a atins noi maxime, 99% din tranzacțiile clienților companii mari și 95% din tranzacțiile IMM-urilor au fost efectuate prin intermediul canalelor digitale. Experiența digitală a clienților corporate pe platformele de e-banking a continuat sa fie îmbunătățită. De exemplu, versiunea actualizată a platformei de gestionare a numerarului a fost adoptată masiv de companiile mari.

În primele nouă luni, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de de 2.308 milioane RON, mai mic cu 5,7% față de perioada similară a anului trecut, scădere determinată în principal de contracția veniturilor nete din comisioane și a altor categorii de venituri, în timp ce veniturile nete din dobânzi au fost destul de reziliente. Veniturile nete din dobânzi au scăzut ușor, cu 2,3% în dinamică anuală, influențate în cea mai mare parte de ratele de dobândă mai mici (media ratei de dobândă ROBOR la 3 luni a fost de 2,49% în primele 9 luni din 2020 față de 3,16% în primele 9 luni din 2019). Scăderea veniturilor nete din comisioane, de -12% an pe an, în primele nouă luni din 2020, a fost determinată în principal de veniturile mai mici din tranzacțiile de daily banking ca urmare a intrării în vigoare a reglementărilor SEPA și volumului redus de tranzacții în perioada restricțiilor. Evoluția altor venituri bancare a fost influențată de câștiguri semnificative din reevaluare înregistrate în 2019.

Per total, pe primele 9 luni, cheltuielile operaționale au fost menținute la același nivel cu anul trecut. S-au realizat economii semnificative de costuri, însă fără a afecta investițiile strategice. Cheltuielile de personal s-au redus cu 2,2% în trimestrul III din 2020 față de trimestrul III din 2019, în timp ce creșterea costurilor care nu sunt legate de personal a fost în întregime determinată de cheltuielile IT mai mari ce reflectă accelerarea planului de digitalizare și de costurile excepționale legate de gestionarea crizei sanitare. Excluzând costurile sanitare și pe cele IT, cheltuielile care nu sunt legate de personal s-au redus cu 7,5% în dinamică anuală, în trimestrul III din 2020.

Având în vedere toate cele de mai sus, indicatorul cost / venit la nivelul Grupului BRD a fost menținut sub control la 50,6%, excluzând costurile sanitare excepționale (față de 48,5% în perioada similară a anului trecut). Profitul operațional brut la nivelul Grupului BRD a fost de 1.120 milioane RON în primele nouă luni din 2020, față de 1.260 milioane RON în primele nouă luni din 2019.

Indicatorii privind calitatea activelor băncii au rămas solizi, după cum o reflectă rata NPL (creditele neperformante, conform definiției ABE), care a atins 3,4% la finalul lunii septembrie 2020 (față de 4,0% la finalul lunii septembrie 2019), precum și nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (grad de acoperire de 76,4% la finalul lunii septembrie 2020 față de 74,1% la finalul lunii septembrie 2019). Costul riscului a înregistrat o cheltuială netă cu provizioanele de 253 milioane RON în comparație cu o eliberare de provizion de 207 milioane RON în primele 9 luni din 2019, determinată în principal de impactul înrăutațirii scenariilor macroeconomice asupra pierderilor estimate din activitatea de creditare.

Profitul Grupului BRD a fost de 738 milioane RON în primele 9 luni din 2020, față de 1.226 milioane RON în primele 9 luni din 2019.

BRD rămâne bine poziționată pentru a face față provocărilor actualei crize, menținând o rată de adecvare a capitalului robustă, de 28% la finalul lunii septembrie 2020 (față de 21% la finalul lunii septembrie 2019). Creșterea față de anul precedent este determinată în cea mai mare parte de integrarea în totalitate a profitului aferent anului 2019 și de relaxarea temporară a cerințelor de capital aferente expunerilor suverane denominate în EUR, introduse prin regulament UE ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Adaptare continuă la actuala criză

BRD a acționat dinamic prin adaptarea rapidă si cu succes a organizației, pentru a asigura continuitatea activității în circumstanțele excepționale cauzate de pandemie. Munca de acasă a fost menținută pe scară largă, iar în toate unitățile și birourile noastre sunt aplicate cu strictețe măsuri de prevenție, pentru a ne proteja atât angajații, cât și clienții.

BRD rămâne aproape de clienții săi, oferindu-le suport, răspunzând solicitărilor în timp util și cu soluții relevante. Prin promovarea utilizării aplicațiilor de mobile și internet banking, prin oferirea facilității de amânare în rambursarea împrumuturilor sau prin furnizarea de soluții de finanțare în sprijinul clienților, precum programul IMM INVEST, BRD s-a dovedit un partener de încredere.

Rezultatele financiare ale Grupului BRD la finalul primelor 9 luni ale anului 2020 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu primele 9 luni ale anului 2019 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii septembrie 2019 (pentru elementele de bilanț).
Rata NPL, rata de acoperire a expunerilor neperformante, la nivel individual.

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 612 de unități. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,41 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 30,000 POS și aproape 1,400 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii septembrie 2020, de 59,3 mld RON. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 138.000 de angajaţi în 62 de ţări şi peste 29 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

• Retail banking în Franţa
• Retail banking internaţional, Asigurări şi Servicii financiare pentru companii
• Global Banking şi Soluţii pentru Investitori.

www.brd.ro; facebook
Contact media:
Traian Traicu_021 301 61 50_traian.traicu@brd.ro

Articole asemănătoare