Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2022

03 Aug 2022

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ SOLIDĂ, BAZATĂ PE O ACTIVITATE COMERCIALĂ DINAMICĂ PE TOATE LINIILE DE BUSINESS

Comunicat de presă București, 3 august 2022

Evoluția principalilor indicatori financiari și comerciali ai BRD Groupe Société Générale la 30 iunie 2022, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară :


-    Activitate de creditare foarte dinamică, pe toate liniile

Această dinamică a condus la o creștere cu 9% a soldului creditelor la finalul lunii iunie 2022 în raport cu aceeași perioadă a anului 2021.

-    Accent menținut pe diversificarea ofertei pentru clienți 
-    Performanță financiară robustă 
 “În primul semestru al anului 2022, BRD a demonstrat un bun avânt comercial la nivelul tuturor liniilor de business, în pofida contextului macroeconomic plin de provocări determinat de prelungirea războiului din Ucraina. 
 
  În prima jumătate a anului 2022, creditarea a continuat să fie intensă. Creditarea persoanelor fizice a marcat o performanță extraordinară la nivelul producției de credite pentru locuințe (+77% față de semestrul I 2021). Finanțările acordate companiilor au înregistrat o performanță solidă (+16% în dinamică anuală) bazată pe o creștere diversificată. BRD a continuat să se implice în toate programele guvernamentale de sprijinire a economiei cu credite în valoare de 1,4 miliarde lei aprobate în primul semestru al acestui an. 
Angajați în sprijinirea tranziției către sustenabilitate, am lansat în luna aprilie credite verzi de nevoi personale și pentru locuințe, continuând, în același timp, să oferim soluții de finanțare sustenabilă clienților noștri companii. 
 
 Sprijinindu-se pe o activitate comercială solidă, Grupul BRD a obținut în prima jumătate a anului o performanță financiară robustă. Am înregistrat cel mai bun prim semestru din punctul de vedere al venitului net bancar, în creștere cu 7,6% în raport cu aceeași perioadă a anului 2021, în principal datorită creșterii substanțiale a veniturilor din dobânzi, determinată atât de volumele, cât și ratele de piață în creștere, crescând în același timp semnificativ remunerarea depozitelor atrase, în beneficiul clienților noștri retail și corporate. Costul riscului a fost ținut sub control. În consecință, BRD a obținut o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) ridicată, de aproape 16%. 
 
 Într-un mediu tensionat, BRD rămâne angajată în oferirea de sprijin financiar și know-how atât clienților săi, cât și economiei în ansamblu“, a spus François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.
 
 O dinamică foarte bună a activității comerciale pe toate liniile

 Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat la 30 iunie 2022 un ritm ridicat de creștere anuală, +9% față de aceeași perioadă a anului precedent.
 
 Soldul creditelor nete pe segmentul retail a crescut cu 5,3% în dinamică anuală, susținut atât de segmentul persoanelor fizice, cât și de segmentul companiilor foarte mici. Producția de credite acordate persoanelor fizice continuă să înregistreze o creștere de două cifre: +13% în primul semestru al anului 2022, față de aceeași perioadă a anului precedent, marcând un nou nivel-record pentru un prim semestru, impulsionată de o dinamică remarcabilă a creditelor nou acordate pentru locuințe (+77% față de 30 iunie 2021). Creditarea companiilor a înregistrat o performanță solidă (+15,8% față de 30 iunie 2021), determinată de activitatea dinamică pe segmentul IMM-urilor (+36,8% față de 30 iunie 2021) și de creșterea solidă a creditelor acordate marilor companii (+7,5% față de 30 iunie 2021). BRD a continuat să susțină activ IMM-urile eligibile în cadrul programelor guvernamentale, cu credite în valoare de 1,4 miliarde lei acordate în primul semestru al acestui an, dintre care 33% pentru sectorul agricol. Activitatea de leasing și-a reconfirmat performanța solidă, înregistrând o creștere a portofoliului cu 16,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.
 
 Depozitele clienților au atins o medie de 54,1 miliarde lei în primul semestru al acestui an, în creștere cu 4% față de primul semestru al anului precedent. Creșterea depozitelor retail (4,2% în medie) a beneficiat de intrări mai mari în conturile curente ale persoanelor fizice, precum și de contribuția importantă a resurselor clienților companii foarte mici (+15,1% în medie față de iunie 2021). Creșterea depozitelor companiilor (+3,6% în medie față de iunie 2021) a fost impulsionată de creșterea susținută a depozitelor IMM-urilor (+4,8% în medie, semestrul I 2022 vs semestrul I  2021). 
BRD este unul dintre cei mai activi participanți în cadrul celor două emisiuni de titluri de stat Fidelis, pentru investitorii persoane fizice, care au avut loc în primul semestru al anului 2022, 1,4 miliarde echivalent lei fiind subscrise prin intermediul rețelei băncii. 
Îmbunătățirea experienței digitale prin intermediul noii funcționalități de înrolare 100% la distanță a permis creșterea accelerată a numărului clienților care utilizează noua aplicație mobilă YOU BRD, până la 890 mii, la 30 iunie 2022, în creștere cu 164% în raport cu aceeași perioadă a anului precedent.
 
Consolidarea tendinței de creștere a veniturilor 
 
 Activitatea comercială foarte dinamică înregistrată de Grupul BRD în prima jumătate a anului a generat un set de rezultate financiare bune, cu venituri totale de 1.642 milioane lei, mai mari cu 7,6% în comparație cu primul semestru al anului 2021. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creștere de două cifre, cu un avans important al veniturilor din dobânzi determinat atât de volume, cât și de rate ale dobânzilor de piață ridicate (nivelul mediu al ROBOR la 3 luni a fost de 4,55% în primul semestru al acestui an, față de 1,60% în primul semestru al anului 2021). Într-un mediu caracterizat de dobânzi în creștere, avansul veniturilor din dobânzi a fost temperat de costurile de finanțare mai ridicate. Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,7% în primul semestru al acestui an, impulsionate de activitățile intense la nivelul cardurilor și pieței de capital, compensând veniturile mai scăzute din e-banking în contextul migrării clienților persoane fizice la noua aplicație de mobile banking oferită gratuit, YOU BRD. 

 Cheltuielile operaționale au totalizat 853 milioane lei în primul semestru din 2022 (față de 814 milioane lei în primul semestru din 2021), în creștere moderată, cu 2,5%, față de aceeași perioadă a anului trecut, excluzând contribuțiile plătite către Fondurile de Garantare și de Rezoluție (69,2 milioane lei vs 49,4 milioane lei în semestrul I 2021). Cheltuielile cu personalul (+1,9% în dinamică anuală) au rămas sub control, în condițiile în care impactul efectului de preț indus de o piață a muncii în continuare tensionată, amplificat de presiunea inflației, a fost parțial compensat de continuarea reducerii structurale a personalului (-562 angajați cu normă întreagă în comparație cu finalul lunii iunie 2021). În ceea ce privește celelalte categorii de costuri, dinamica este explicată, într-o mare măsură, de cheltuielile mai mari legate de unele servicii externe și utilități. 

 Performanța operațională a fost, în general, una foarte solidă cu un profit operational brut în creștere cu 10,7%, la 789 milioane lei, în comparație cu 712 milioane lei în semestrul I 2021. Indicatorul cost/venit al Grupului BRD s-a îmbunătățit cu 2,4 puncte procentuale (dacă excludem contribuțiile cumulate la Fondurile de Garantare și de Rezoluție), la 47,7% în semestrul I 2022, de la 50,1% în aceeași perioadă a anului precedent. 

 Indicatorii de risc, care se află la niveluri confortabile, și costul riscului, ținut în continuare sub control, reflectă calitatea foarte bună a portofoliului de credite. La finalul lunii iunie 2022, rata creditelor neperformante* (credite neperformante potrivit definiției ABE) a atins 2,6%, în scădere în raport cu nivelul de 3,3% înregistrat la finalul lunii iunie 2021, iar gradul de acoperire cu provizioane a crescut la 77% (+3 puncte procentuale față de finalul lunii iunie 2021). Costul net al riscului a înregistrat o cheltuială cu provizioanele de 46 milioane lei (în raport cu o reluare în venituri în valoare de 39 milioane lei în semestrul I al anului trecut), determinată de un mediu economic caracterizat de incertitudine, însă parțial compensată de recuperări importante din portofoliul de credite neperformante și din portofoliul scos în afara bilanțului.
  
 În consecință, profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 617 milioane lei (față de 626 milioane lei în semestrul I 2021), iar ROE s-a situat la un nivel mai mare, de 15,6% in primul semestru al acestui an (în comparație cu 12,6% în primul semestru al anului 2021).

 La 30 iunie 2022, rata de adecvare a capitalului la nivelul BRD, s-a situat la 21%, reflectând o poziție de capital solidă. 
 
 Declarație referitoare la Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Private - SAFPP BRD 

 Așa cum SAFPP a comunicat deja, au fost descoperite unele nereguli privind o serie de înregistrări contabile legate de conturile de cheltuieli generale ale Societății de Administrare a Fondurilor de Pensii Private. Această situație este legată strict de Societatea de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP), fără vreun efect de contaminare la nivelul altor entități din Grupul BRD. 

 Deținerile participanților la fondurile de pensii Pilon 2 și Pilon 3, precum și activele lor, care sunt păstrate, conform legii, la o bancă custode, fiind separate, prin lege, de fondurile proprii ale administratorului (SAFPP), nu sunt afectate în niciun fel de această situație. 

 BRD Groupe Société Générale, în calitate de acționar minoritar, deținător a 49% din acțiunile SAFPP, a acoperit suma respectivă, ajustând valoarea activului net al SAFPP în situațiile sale financiare aferente semestrului I 2022 pentru a reflecta proporția participării sale la acoperirea pierderii (aproximativ 10 milioane lei).
 
 Rezultatele financiare ale BRD aferente celor șase luni încheiate la 30 iunie 2022 sunt disponibile pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.
Notă: Dacă nu se menționează altfel, toate variațiile sunt în comparație cu primul semestru al anului 2021 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii iunie 2021 (pentru elementele de bilanț)
*Rata NPL si rata de acoperire cu provizioane, la nivelul băncii

 BRD - Groupe Société Générale operează o rețea de 481 unități. Activele totale ale băncii au atins, la finalul lunii iunie 2022, 69 miliarde lei. 
 BRD face parte din grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 131.000 de angajați în 66 de țări și 26 de milioane de clienți în întreaga lume, în trei activități-cheie:
•    Retail banking în Franța 
•    Retail banking international, Asigurări și Servicii Financiare pentru companii 
•    Global banking și Soluții pentru Investitori 
    
www.brd.ro; facebook                
Contact media: Traian Traicu_021 301 61 50_traian.traicu@brd.ro
 

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii