Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD în PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2019: PERFORMANȚĂ COMERCIALĂ ROBUSTĂ

03 May 2019

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2019 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):
    • Dinamică robustă pe plan comercial: creștere continuă a creditarii pe segmentul retail (+3,6%*) și pe cel al companiilor (+5,2%*), producție de leasing mai mare cu +12%, volume de tranzacții mai mari și abonamente de bancă la distanță în creștere (+18% în dinamică anuală) 
    • Creștere susținută a venitului net bancar, mai mare cu +8,3% în dinamică anuală
    • Cheltuieli operaționale influențate de dublarea contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție și costuri cu personalul mai mari într-un context tensionat al pieței muncii
    • Performanță operațională solidă: rezultatul operațional brut a fost de 342 milioane RON (+10,7% în dinamică anuală, excluzând contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție); indicatorul cost/venit diminuat cu 1,2 puncte procentuale, la 47,2% în primul trimestru al anului 2019 în comparație cu 48,3% în primul trimestru al anului 2018, excluzând impactul cheltuielilor reglementare menționate mai sus
    • Cost net al riscului pozitiv de 26 milioane RON (față de 153 milioane RON în primul trimestru al anului 2018) cu o influență redusă a elementelor excepționale și a recuperărilor aferente portofoliilor neperformante  
    • Profit net de 301 milioane RON (față de 414 milioane RON în primul trimestru al anului 2018) 

„În primul trimestru al anului, BRD a înregistrat o creștere continuă a creditării pe ambele segmente, retail și companii, și volume mai mari de tranzacții, îmbunătățind în același timp performanța operațională. Pe viitor, vom continua să ne bazăm pe franciza noastră puternică, finanțând în mod activ proiectele și activitățile tuturor actorilor din economie și să avem ca prioritate îmbunătățirea experienței clienților prin intensificarea inovării digitale și continuarea eficientizării proceselor”, a declarat François Bloch, Director General al BRD Groupe Société Générale.

Piața creditării din România a crescut într-un ritm puternic (+6,9%* în dinamică anuală la finalul lunii februarie 2019), susținută de ambele segmente, gospodării și companii. Depozitele au crescut cu +7,0%* în dinamică anuală, impulsionate în special de persoanele fizice care au beneficiat de continuarea tendinței pozitive a venitului disponibil. 

In acest peisaj bancar favorabil, dar competitiv, creditele nete, inclusiv creanțele din leasing, au crescut cu +4,1%* în comparație cu finalul lunii martie 2018. Creșterea creditelor pe segmentul retail (+3,6%*) a fost bazată pe avansul creditelor de consum și de locuințe. Creditele acordate companiilor au crescut cu +5,2%* față de finalul lunii martie 2018, creștere impulsionată de segmentul companiilor mari (+10,4%*). Operatiunile de factoring în valoare de 1,2 miliarde RON în primul trimestru al anului 2019 au crescut cu +2,8% în dinamică anuală. Producția de leasing a crecut cu +12% față de primul trimestru al anului 2018, cererea fiind susținută în special de segmentele companii mici și întreprinderi mici și mijlocii. 

Depozitele clienţilor au fost relativ stabile în dinamică anuală. Creșterea anuală a depozitelor retail (+4,0%*) a fost determinată de intrări mai mari în conturile curente ale persoanelor fizice (+20%*) susținute de creșterea venitului disponibil. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 69,0% la finalul lunii martie 2019, în creștere cu +3,3 puncte procentuale în comparație cu finalul lunii martie 2018.

BRD a continuat să se concentreze pe oferirea celei mai bune experiențe bancare clienților săi, prin canale multiple de distribuție. Aplicația pentru mobil MyBRD Mobile oferă acum funcționalitatea Instant Top-up care permite transferuri interbancare gratuite în conturile clienților deschise la BRD. În plus, clienții pot consulta soldul contului și tranzacțiile de la opt bănci în agregatorul de conturi ContAll disponibil în cadrul aplicației MyBRD Mobile. Tabloul de bord pentru cheltuieli personale recent lansat în ContAll le oferă clienților informații suplimentare cu privire la categoriile lor de cheltuieli. 

Ca urmare a investițiilor continue în digitalizare, numărul abonaților la serviciile de internet și mobile banking a crescut cu +18% în comparație cu finalul lunii martie 2018, rata de adoptare a serviciului  de mobile banking crescând rapid (numărul de abonați MyBRD Mobile a crescut cu +43%). Numărul de tranzacții prin MyBRD Mobile și MyBRD Net a crescut cu +23% în comparație cu primul trimestru al anului 2018. De asemenea, intensitatea relației comerciale s-a îmbunătățit, gradul de echipare a clienților persoane fizice (numărul mediu de produse pe client activ) crescând la 4,26 de la 4,18 la finalul lunii martie 2018. 

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD a atins 784 milioane RON în primul trimestru al anului 2019, în creștere cu +8,3% în comparație cu primul trimestru al anului 2018, beneficiind de performanța comercială solidă pe ambele segmente, retail și companii. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creștere de două cifre, +10,3% în dinamică anuală, combinând volume mai mari și schimbări pozitive de structură, într-un context favorabil al ratelor de dobândă. Deși volumele au crescut, veniturile nete din comisioane au rămas relativ stabile față de anul precedent (+0,2%) influențate de creșterea presiunii asupra prețurilor aferente serviciilor bancare tranzacționale. 
Cheltuielile operaționale au totalizat 442 milioane RON în primul trimestru al anului 2019, în creștere cu +14,9% (+5,7% excluzând cheltuielile aferente Fondului de Garantare a Depozitelor si Fondului de Rezoluție) în comparație cu primul trimestru al anului 2018, influențate semnificativ de dublarea contribuției cumulate la Fondurile de Garantare si de Rezolutie în comparație cu suma înregistrată anul trecut (72 milioane RON în 2019 față de 35 milioane RON în 2018). Într-un context tensionat al pieței muncii, cu rata șomajului la nivel minim record, costurile cu personalul au rămas sub presiune, în creștere cu +8,6% în dinamică anuală, explicată de creșteri salariale și alte beneficii. Alte cheltuieli (în creștere cu +2,5% față de perioada similară a anului trecut) au rămas sub control strict. Indicatorul cost/venit a atins 56,4% (față de 53,2% în primul trimestru al anului 2018). Excluzând contribuția cumulată la Fondurile de Garantare a Depozitelor și Fondul de Rezoluție, indicatorul cost/venit s-a îmbunătățit cu 1,2 puncte procentuale în comparație cu primul trimestru al anului 2018.
 
Performanța operațională a Grupului BRD a rămas solidă. Excluzând contribuțiile la Fondul de Garantare a Depozitelor si la Fondul de Rezoluție, avansul înregistrat de rezultatul operațional brut a fost de +10,7% în comparație cu primul trimestru al anului 2018.
Calitatea portofoliului de credite și-a continuat tendința de îmbunătățire, reflectată de scăderea ratei creditelor neperformante (conform definitiei ABE), la 4,0% la finalul lunii martie 2019, în comparație cu 6,4% la finalul lunii martie 2018, determinată de operațiunile de write-off și vânzările de credite neperformante, cumulate cu creșterea creditării. Rata de acoperire a creditelor neperformante a rămas solidă, la 75,1% la finalul lunii martie 2019 în comparație cu 75,4% la finalul lunii martie 2018. Costul net al riscului a fost din nou pozitiv în primele trei luni ale anului, totalizând 26 milioane RON în comparație cu 153 milioane RON în primul trimestru al anului 2018, cu un impact în scădere al elementelor excepționale si recuperări mai mici din creditele neperformante. 
În acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 301 milioane RON în primul trimestru al anului 2019, în comparație cu 414 milioane RON în primul trimestru al anului 2018, ca urmare a scăderii costului riscului pozitiv și creșterii costurilor reglementare. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 15,4% în primul trimestru al anului 2019 (în comparație cu 22,0% în primul trimestru al anului 2018). 

Începând cu anul fiscal 2019, o taxă pe anumite active financiare pentru instituțiile bancare (i.e. o taxă pe credite) a fost impusă prin Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19/2019. Conform prevederilor ordonanței de urgență, această taxă ar trebui sa fie considerată o cotizație, încadrându-se astfel în prevederile  Standardelor Internaționale de Raportare Financiară IFRIC 21 „Cotizații”. Plățile efectuate în august 2019 (pe baza valorilor la 30 iunie 2019) sau oricând înainte de sfârșitul perioadei vor fi înregistrate ca plăți în avans până la finalul lunii decembrie 2019, când se va recunoaște taxa finală. Excluzând posibilele stimulente, BRD a estimat o taxă pe activele financiare pentru anul fiscal 2019 de 79 milioane RON (67 milioane RON, net de impozitul pe profit).

Poziția de capital a BRD a rămas solidă, rata de solvabilitate atingând 19,7% la finalul lunii martie 2019 (în comparație cu 19,3% la finalul lunii martie 2018, la nivel individual, conform Basel 3, net de dividendele aprobate în cadrul adunării generale a acționarilor), semnificativ peste cerințele reglementare. 
Rezultatele financiare ale Grupului BRD pentru primele trei luni ale anului 2019 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

(*)  Variații la curs valutar constant
Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu primul trimestru al anului 2018 (pentru elemente aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii martie (pentru elementele de bilanț).  

BRD - Groupe Société Générale are o reţea de 723 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,4 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 27 000 POS-uri şi mai mult de 1 600 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii martie 2019, de 54,4 mld RON.
BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 147.000 de angajaţi în 67 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:
    • Retail banking în Franţa
    • Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
    • Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.
www.brd.ro; facebook 

 

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii