Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

AGA BRD - Groupe Société Générale s-a reunit azi la Bucuresti

26 Apr 2010

 

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 27 aprilie 2010, la hotelul Crowne Plaza, pentru două şedinţe, Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 15 aprilie 2010.


La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 89,68% din capitalul social al băncii.


Şedinţele AGA au fost conduse de Preşedintele Consiliului de Administraţie al BRD, Guy Poupet.
 

În cadrul AGA Ordinară, participanţii au dezbătut şi aprobat situaţiile financiare ale băncii pe anul 2009 (individuale, întocmite conform standardelor româneşti de contabilitate şi consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi a opiniilor auditorului financiar al băncii, compania Ernst&Young.
 

Adunarea Generală a Acţionarilor BRD a aprobat repartizarea profitului net şi fixarea dividendului pe anul 2009 (dividendul brut este de 0,27947 RON/acţiune).
 

Plata dividendelor va începe în termen de maximum 2 luni de la data adunării generale, conform Actului Constitutiv al BRD şi celor stabilite de AGA. Conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sunt îndreptăţiţi să încaseze dividendele aferente anului 2009 acţionarii ce vor fi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 13 mai 2010, dată stabilită de AGA.
 

De asemenea, s-au discutat şi aprobat: descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2009, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2010, remuneraţiile cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2010, limitele generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi directorilor, precum şi numirea auditorului financiar al băncii pentru anul 2010 şi stabilirea duratei contractului de audit financiar.
 

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat realizarea unor emisiuni de obligaţiuni în perioada 2010-2011, într-un plafon maxim de 600 de milioane EUR sau echivalent în lei sau altă valută, precum şi stabilirea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare, conform articolului 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.
 

Raportul anual ce conţine situaţiile financiare ale anului 2009 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis astăzi la CNVM şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii - www.brd.ro - , tot începând de astăzi. Copii ale raportului vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, şi la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.
 

BRD - Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. Banca are peste 2,5 milioane de clienţi şi operează o reţea de 930 de unităţi. BRD are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB.
 

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. Grupul are peste 160.000 de angajaţi în toată lumea, pe trei activităţi cheie:

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii