Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Astazi a avut loc la Bucuresti Adunarea Generala a Actionarilor

17 Apr 2013

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 18 aprilie 2013, la Turnul BRD din Bucuresti, pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 9 aprilie 2013.
 

La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 84,85% din capitalul social al bancii.
 

Sedintele AGA au fost conduse de Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Philippe Lhotte.
 

AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2012 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, si cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului auditorului financiar al bancii.
 

AGA Ordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat alegerea domnului Jean-Luc Andre Joseph Parer in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii prin deces a mandatului domnului Bogdan Baltazar, precum si imputernicirea domnului Philippe Lhotte, Presedinte-Director General al bancii, sa semneze in numele bancii: contractul de administratie cu acesta, Actul Aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv ca urmare a modificarii componentei Consiliului de Administratie. Numirea domnului Jean-Luc Andre Joseph Parer este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare. Termenul de 4 ani al mandatului domnului Parer incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
 

De asemenea, s-au discutat si aprobat: descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2012, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2013, remuneratiile cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2013, limitele generale pentru remuneratiile suplimentare ale administratorilor si directorilor, precum si numirea Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2013 si stabilirea duratei contractului de audit financiar. AGA Ordinara a aprobat data de 9 mai 2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
 

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator, precum si imputernicirea domnului Philippe Lhotte, Presedintele-Director General al bancii, sa semneze Actul aditional si forma actualizata a Actului Constitutiv. De asemenea, AGEA a aprobat data de 9 mai 2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
 

Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2012 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis astazi la CNVM si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii - www.brd.ro. Tot incepand de astazi, copii ale raportului vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, si de la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.
 

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua banca din Romania dupa totalul activelor. BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 154.000 de angajati si 32 milioane de clienti in intreaga lume, in trei activitati-cheie:

- Retail banking in Franta
- Retail banking international
- Corporate & Investment Banking

Articole asemănătoare

BRD LANSEAZĂ O SOLUȚIE DE PLATĂ PENTRU POS-URI NEASISTATE ÎN REȚEAUA SAMEDAY

Marcând încă un punct în parcursul său de transformare digitală și tranziție sustenabilă, BRD Groupe...

află detalii

Oferte de Black Friday la creditele de consum și ipotecare ale BRD

De Black Friday, BRD lansează o ofertă la produse cu perspectivă de viitor....

află detalii