Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Evenimente importante

02 Jul 2015

În conformitate cu art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr.1/ 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii  că Dl Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI a renunţat la calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru a se conforma prevederilor din legislaţia specială privind numărul maxim de mandate care pot fi exercitate concomitent.

 

Precizăm că Dl Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI a fost ales de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale S.A. din data de 09.04.2015 în calitate de  membru al Consiliului de Administraţie şi desemnat administrator independent.

Articole asemănătoare