Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Evenimente Importante

03 Dec 2015

În conformitate cu art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr.1/ 2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii că în şedinţa Consiliului de Administraţie al BRD-Groupe Société Générale din data de 03 decembrie 2015, ora 1400, s-a hotărât Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară  ale Acţionarilor în data de 07 ianuarie 2016, ora 1000 şi, respectiv, ora 1100, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 29 decembrie 2015 (data de referinţă).

Articole asemănătoare