Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Evenimente Importante

06 Jan 2016

Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor BRD-Groupe Société Générale S.A.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD-Groupe Société Générale S.A. s-a reunit în data de 07 ianuarie 2016, la la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru două şedinţe, Ordinară şi Extraordinară. Conform Convocării, au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă, 29 decembrie 2015.


La şedinţe au fost prezenţi acţionari reprezentând 74,74 % din capitalul social al băncii.


AGA ORDINARĂ


În cadrul AGA Ordinară, participanţii au dezbătut şi aprobat toate punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

 

  1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare.

  1. Alegerea domnului Jean - Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat alegerea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, precum şi împuternicirea domnului Giovanni Luca SOMA - Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

Numirea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  1. Desemnarea domnului Jean - Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat desemnarea domnului Jean-Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

  1. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat data de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.

  1. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat data de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

 

AGA EXTRAORDINARĂ

AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat:

  1. Alegerea secretarului Adunarii Generale Extraordinară a Acţionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare.

  1. Modificarea Actului Constitutiv al Băncii

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

  1. Aprobarea datei de 22 ianuarie 2016 ca ex date

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat data de 22 ianuarie 2016 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor.

  1. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat data de 25 ianuarie 2016 ca dată de înregistrare conform, art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.


 

Articole asemănătoare

BRD LANSEAZĂ CANALUL DE VÂNZARE ONLINE PENTRU CREDITELE APIA DESTINATE MICILOR FERMIERI

Continuând politica de susținere a sectorului agricol si parteneriatul său cu APIA, BRD pune la disp...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii