Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor BRD Groupe Société Générale

08 Apr 2015

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 9 aprilie 2015, la hotelul Athenée Palace Hilton Bucuresti, Sala “Le Diplomate”, pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 30 martie 2015. La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 73,97% din capitalul social al bancii.
 
AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2014, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii.
 
Totodata AGA Ordinara a aprobat urmatoarele modificari in structura Consiliului de Administratie BRD: reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 11 la 9 membri, incetarea mandatelor de administrator ale domnilor Dumitru Popescu si Sorin Coclitu ca urmare a ajungerii la termen a acestora, reinnoirea mandatelor de administratori ale domnilor Bernardo Sanchez Incera, Didier Charles Maurice Alix, Petre Bunescu si Ioan Cuzman pentru o perioada de 4 ani, alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw Lachowski in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani. Numirea domnului Slawomir Mieczyslaw Lachowski este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
 
Totodata, AGA Ordinara l-a desemnat pe domnul Slawomir Mieczyslaw Lachowski si in calitate de administrator independent. De asemenea, s-au discutat si aprobat: descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2014, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, in valoare de  43.239.843 RON la rezultatul reportat, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2015, limitele generale pentru remuneratiile administratorilor executivi si neexecutivi si remuneratia directorilor, precum si numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2015.
 
AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.
 
De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 27 aprilie 2015 ca ex date conform art. 2 si art. 5 pct. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, respectiv data de 28 aprilie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
 
Raportul anual care contine situatiile financiare ale anului 2014 aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor a fost transmis la  ASF – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si la Bursa de Valori Bucuresti, conform calendarului de comunicare financiara facut public la inceputul anului, si este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al bancii:  www.brd.ro. Copii ale raportului pot fi obtinute, la cerere, gratuit, si de  la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti.

Articole asemănătoare