Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Rezultatele Grupului BRD, la T1-2015 : Îmbunătăţire semnificativă a profitabilităţii

04 May 2015

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 martie 2015 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):
 


La finalul lunii martie 2015, soldul creditelor brute din sectorul bancar românesc a continuat să se reducă faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut în pofida unei politici monetare relaxate (-2,1%* faţă de martie 2014) dar a înregistrat o creştere uşoară de 0,8%* faţă de decembrie 2014 susţinută de creditele pentru locuinţe. Depozitele s-au redus cu 2,2%* faţă de decembrie 2014 ca urmare a scăderii de pe segmentul companiilor, şi au crescut cu 6,7%* faţă de martie 2014, atât segmentul persoanelor fizice cât şi al companiilor înregistrând evoluţii pozitive.

Soldul creditelor nete acordate de Grupul BRD pe segmentul retail a atins 17,2 mld RON, fiind relativ stabil* faţă de luna decembrie 2014, cu o evoluţie uşor pozitivă pe segmentul persoanelor fizice. Soldul creditelor nete acordate persoanelor fizice a fost de 16,5 mld RON, +0,3%* faţă de luna decembrie 2014 şi +0,4% faţă de luna martie 2014, datorită creditelor pentru locuinţe. Creditele nou-acordate pe segmentul Prima Casă au crescut puternic, cu 40% în T1-2015 faţă de T1-2014. Soldul creditelor nete acordate pe segmentul non-retail au fost de 9,2 mld RON, -0,9%* faţă de luna decembrie 2014, pe fondul continuării limitării investiţiilor de către companii. În ciuda unei concurenţe puternice, soldul creditelor nete pe segmentul marilor clienţi a crescut cu 1,3%* faţă de luna decembrie 2014.

Depozitele au înregistrat un avans de 3,8%* faţă de luna martie 2014 şi au fost relativ stabile faţă de luna decembrie 2014, atingând nivelul de 35,9 mld RON, segmentul persoanelor fizice înregistrând o evoluţie pozitivă (+11,0%* faţă de luna martie 2014 şi 4,4%* faţă de luna decembrie 2014) care se situează peste nivelul pieţei. Cu un raport credite nete/depozite de 74% la sfârşitul lunii martie 2015 (-7 pp faţă de sfârşitul lunii martie 2014 şi -1 pp faţă de sfârşitul lunii decembrie 2014), BRD a continuat să îşi întărească gradul de autonomie financiară.

Venitul net bancar s-a redus cu 4,3% comparativ cu T1-2014, influențat negativ de veniturile din dobânzi. Această evoluție a fost cauzată de un efect de dobândă negativ şi de volumul în scădere al creditelor non-retail. Celelalte venituri au crescut, datorită unor câştiguri nete mai mari din instrumente derivate, custodie, administrarea activelor şi active financiare disponibile pentru vânzare.

Cheltuielile operaţionale au crescut uşor comparativ cu T1-2014, înregistrându-se reduceri ale costurilor imobiliare şi de comunicaţii; cheltuielile cu deprecierea şi amortizarea au fost de asemenea în scădere. Raportul cost/venit a fost de 53,5%.

BRD a redus rata creditelor neperformante (NPL) de la 25% la martie 2014 la 20% la martie 2015, datorită operatiunilor de ștergere de creanțe si vânzarilor de credite neperformante. Dupa operaţiunea de ştergere de creanţe realizată în luna decembrie 2014, rata creditelor neperformante a ramas stabilă faţă de sfârşitul anului. Gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a fost consolidat de la 71% la sfârșitul lunii martie 2014 la 73% la sfârșitul lunii martie 2015. Costul net al riscului a scăzut cu 54,5% faţă de T1-2014, ambele segmente, retail și non-retail, înregistrând îmbunătăţiri semnificative.

În continuare, BRD este bine capitalizată înregistrând un indicator de solvabilitate de 17,6% la nivel individual (conform Basel III) faţă de 17,2% la decembrie 2014 şi 15,6% faţă de martie 2014, semnificativ superior cerinţelor reglementare.

“In anul 2014, BRD a reuşit să îşi îmbunătăţească considerabil atât profilul de risc cât şi eficienţa operaţională. În T1-2015, banca noastră a cules roadele acestor eforturi, revenind la un nivel însemnat de profitabilitate. Pe viitor, Grupul BRD va continua să îşi pună în practică strategia ce se concentrează pe creşterea satisfacţiei clientelei şi pe inovare, având convingerea că aceste demersuri ne vor îndrepta activitatea spre o creştere durabilă.“ a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Raportul asupra rezultatelor financiare obţinute de BRD Groupe Societe Generale în primul trimestru al anului 2015 este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii :www.brd.ro, începand cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.


(*) Variaţii la curs valutar constant
(**)Segmentul Retail include persoane fizice, persoane fizice autorizate/profesiuni liberale, entităţi fără scop lucrativ mici şi companii mici (societati cu venit mai mic de 1 milion de euro şi expunere mai mică de 0,3 milioane de euro).

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. BRD - Groupe Société Générale are 2,2 milioane de clienţi şi operează o reţea de aproximativ 860 de unităţi. Cu aproape 2,2 milioane de carduri valide şi o reţea de acceptare de peste 25 000 POS-uri şi 1 500 ATM-uri, BRD este banca nr. 1 pe piaţa românească a cardurilor. Cu operaţiuni de factoring de 960 milioane de euro în 2014, BRD este liderul pieţei de factoring din România. Activele totale ale băncii erau, la sfârşitul lunii martie 2015, de 45,8 miliarde RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajaţi în 76 de ţări şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

 

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii