Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD, TRIMESTRUL I 2016: PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

03 May 2016

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 31 martie 2016 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):
 


Piaţa românească  de creditare continuă sa crească, însă într-un ritm moderat, susţinută de cererea de credite imobiliare şi de consum în RON din partea clienţilor persoane fizice, în timp ce creditele brute pentru companii dau primele semne de revenire. Dinamica anuală a depozitelor este în continuare pozitivă pe ambele categorii de clienţi.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a înregistrat un plus de 1,1% faţă de 31 martie 2015 graţie creşterii creditelor de consum fără ipotecă şi a creditelor imobiliare, precum şi intensificării activităţii comerciale pe segmentul marilor clienţi corporativi.

Performanţa comercială s-a îmbunătăţit în continuare pe segmentul persoanelor fizice. Soldul creditelor nete a crescut cu 4,9%* datorită plusului de 12% înregistrat pe volumul de credite nou-acordate până la 1,1 miliarde RON. Volumele noi au provenit în special din credite de consum fără ipotecă (cu 23% peste valoarea din trimestrul I 2015) care au reprezentat 70% din creditele nou-acordate. BRD a continuat sa se concentreze pe procesul de digitalizare bancară: stocul de contracte de internet banking şi mobile banking (MyBRD Net şi MyBRD Mobile) a  crescut cu 38% până la peste 900.000 de contracte.

Soldul creditelor nete pentru marii clienţi corporativi a crescut cu 8,5%* faţă de 31 martie 2015, acest segment înregistrând în continuare o performanţă solidă într-un context caracterizat de îmbunătăţirea situaţiei macroeconomice cât şi de presiuni concurenţiale ridicate.

Baza de depozite s-a mărit atât pe segmentul retail cât şi pe non-retail, crescând cu 6,9%* faţă de 31 martie 2015, datorită disponibilităţilor în conturi curente (+39%* faţă de 31 martie 2015). BRD a continuat să atragă finanţări semnficative de la clienţi persoane fizice prin intermediul depozitelor. În acest context, cota de piaţă pe depozitele persoanelor fizice a crescut la 13,9%, cu 0,4 puncte procentuale faţă de 31 martie 2015, conform calculelor interne ale Băncii. Totodată, activele gestionate de BRD AM au crescut cu 8,9% ajungând la 2,8 miliarde RON la 31 martie 2016.

Indicatorul credite nete/depozite (inclusiv creanţele nete din leasing financiar) a fost de 71,3% (mai mic cu 4,0 puncte procentuale faţă de 31 martie 2015).

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 647 milioane RON, cu 3,0% mai mare faţă de trimestrul I 2015, pe fondul creşterii veniturilor nete din dobânzi (+7,2%) graţie efectului pozitiv de rată de dobândă cât şi celui de volum, şi datorită veniturilor nete din comisioane mai mari (+4,8%) în contextul creşterii veniturilor din activitatea de carduri. Excluzând elementele nerecurente (câstiguri din vânzarea instrumentelor disponibile pentru vânzare înregistrate în trimestrul I 2015), venitul net bancar a crescut cu 6,2%.

Ținerea costurilor sub control a rămas o prioritate: cheltuielile operaţionale** au fost reduse cu 1,8% până la 405 milioane RON, în principal ca urmare a economiilor realizate pe costuri imobiliare şi cheltuieli diverse. Indicatorul cost/venit a fost de 62,5%, cu 3,0 puncte procentuale mai mic faţă de trimestrul I 2015. Rezultatul operaţional brut a ajuns la 243 milioane RON, în creştere cu 12,0%, respectiv cu 22,8% excluzând elementele nerecurente, reflectând îmbunătăţirea veniturilor bancare de bază şi reduceri de costuri.

Rata creditelor neperformante (inclusiv creanţe nete din leasing financiar) şi-a continuat tendinţa descendentă ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate, scăzând de la 20,3% la 31 martie 2015 până la 16,4% la 31 martie 2016. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la 72,8% la 31 martie 2015 la 81,5% la 31 martie 2016. Costul riscului a fost de 195 puncte de baza faţă de 147 puncte de baza în trimestrul I 2015, în special ca urmare a unor ajustări  privind provizionarea expunerilor performante.

În acest context, Grupul BRD a înregistrat un profit net de 73 milioane RON în trimestrul I 2016 (85 milioane RON în trimestrul I 2015). Rezultatul operaţional brut şi profitul net au fost influenţate de înregistrarea în primul trimestru a întregii contribuţii anuale la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie.

BRD a rămas bine capitalizată cu o rată a fondurilor proprii totale de 19,5% (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale) la nivel individual la 31 martie 2016, faţă de 17,6% la 31 martie 2015. Bilanţul solid explică nivelul ratei fondurilor proprii totale mult peste cerinţa reglementară.

“Primul trimestru indică un început bun de an 2016, ce reflectă o îmbunătătire pronunţată a performanţei operaţionale şi activitate dinamică pe segmentele de clienţi persoane fizice şi mari clienţi corporativi.  Pe viitor, BRD va continua să profite de oportunităţile din piaţă bazându-se pe modelul său de bancă universală, cu scopul de a-şi consolida în continuare activitatea comercială, crescând în acelaşi timp şi mai mult satisfacţia clientelei”, a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Raportul asupra rezultatelor financiare preliminare ale Grupului BRD aferente perioadei de 3 luni incheiate la 31 martie 2016 este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

(*) Variaţii la curs valutar constant
(**) Situaţiile financiare la 31 martie 2016 reflectă impactul interpretării IFRIC 21 – Cotizaţii, conform căreia contribuţiile anuale la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezolutie au fost inregistrate într-o singură tranşă în primul trimestru. Situaţiile financiare la 31 martie 2015 au fost revizuite corespunzător pentru comparabilitate.

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. BRD - Groupe Société Générale are 2,2 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 829 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,2 milioane de carduri valide şi o reţea de acceptare de aproximativ 27 000 POS-uri şi 1 500 ATM-uri. Cu operaţiuni de factoring de 921 milioane de euro în 2015, BRD este liderul pieţei de factoring din România. Activele totale ale băncii erau, la 31 martie 2016, de 46,5 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajaţi în 76 de ţări şi 30 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

Articole asemănătoare