Formular de căutare

Subvenții APIA IMM 1-50

Agricultură - Finanțare
Subvenții APIA

Subventii APIA de la BRD - suportul financiar dedicat micilor intreprinzatori agricoli inainte de incasarea subventiei de la APIA.

Descoperă un tip de finanțare care ți se potrivește

Caracteristici

- Beneficiari: agricultori care să lucreze  pamantul şi/au care deţin efective de animale
- Finanţare: maxim 90% din valoarea subvenţiilor care urmează a fi încasate
- Valută: LEI
- Cursul plăţii subvenţiilor se face la cursul leu/euro comunicate de Banca Central Europeană
- Dobânda: ROBOR 6 M + 2%
- Comisioane: maxim 1%
- Termen pentru plata subvenţiilor: 30 iunie 2020
- Garanţii:FGCR*: maxim 80% din valoarea creditului
- Forme de sprijin finanţate, fără a se limita la:

a) Schema de sprijin pe suprafaţă
SAPS
Plata redistributivă

b) Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală
- Masura 214 –Plăţi de agro-mediu,
- Masura 10 – Agro-mediu şi climă,
- Masura 11 – Agricultură ecologică,
- Masura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

c) Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANT ZOO) pentru deţinătorii de bovine, ovine, caprine)

d) Măsura 14T (fosta măsură 215), PNDR - plăţi pentru bunăstarea animalelor 

Documente

Documente minim necesare:

- Cererea de plată depusă de client la APIA
- Adeverinţa emisă de APIA