Formular de căutare

Femeia Antreprenor

Tot ce trebuie să știi
despre program     

Tu aplici pentru programul Femeia Antreprenor, noi venim cu soluțiile de finanțare potrivite.

Ce presupune programul Femeia Antreprenor     

Fonduri nerambursabile de maxim 200 000 lei

  • este dedicat IMM-urilor din toată țara, din acționariatul cărora fac parte femei ce dețin cel puțin 50% din părțile sociale/actiunile societății;
  • fonduri nerambursabile de maxim 200.000 lei pentru îmbunătățirea performanțelor economice ale afacerii, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială.

Cine poate beneficia     

IMM-uri în care cel puţin unul dintre asociaţi este femeie și deţine cel puţin 50% din părţile sociale / acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante.

Avantajele tale     

Alege BRD ca bancă parteneră și te bucuri de:

Credite punte sau pentru co-finanțare cu costuri avantajoase

Creditul punte – sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectului până la încasarea fondurilor nerambursabile;
Creditul de co-finanțare – suport pentru acoperirea contribuției proprii de minimum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

Cont curent pentru implementarea programului

Ce cheltuieli poți face     

Cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale

Aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004

(energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț

Pentru aplicanții neplătitori de TVA

Sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile

De lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.

Reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

Desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană.

Obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

  • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate prin Program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, AFN va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

Pașii pe care trebuie
să îi urmezi     

După aprobarea proiectului de catre Finantator (Ministerul Antreprenoriatului si Turismului), in calitate de beneficiar vei urma pasii urmat:ori
Vei descărca Acordul de finanțare din aplicația informatică în care te-ai înscris, îl vei semna cu semnătură electronică, îl vei reîncărca semnat și îl vei transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare;
Poți solicita de la bancă un credit punte dacă ai nevoie de bani pentru a realiza cheltuielile din proiect pe care îl vei rambursa din fondurile nerambursabile atunci când le vei încasa. Dacă nu ai suficiente fonduri pentru contribuția proprie asumată în proiect poți apela și la un credit de investiții pentru co-finanțare;
Vei deschide un cont curent distinct la bancă, pe care îl vei utiliza exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia;
În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2024, vei efectua toate cheltuielile și vei transmite la MAT prin intermediul aplicației, cererea de rambursare împreună cu documentele justificative;
Cheltuielile eligibile efectuate vor fi certificate prin vizită la fața locului sau on-line de către reprezentanții băncii/Finanțatorului (MAT);
După efectuarea certificărilor și transmiterea procesului verbal de certificare de către bancă, Finanțatorul verifică documentele, le aprobă și transmite băncii acordul de a-ți vira banii în cont.

Contactează acum un Euromentor     

Completează formularul de mai jos și te vom contacta în cel mai scurt timp:

Declarații generale

Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii!