Formular de căutare

AGA 24.02.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 24 FEBRUARIE 2022

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - Descarcă 
 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Marian DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

2. Aprobă repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 și 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022

3. Aprobarea datei de 11 martie 2022 ca ex date

4. Aprobarea datei de 14 martie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor

 

Arhivă AGA