Formular de căutare

AGA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 18 APRILIE 2019

Hotarari AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A.,  pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.
    • Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
    • Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat
    • Raportul auditorului financiar.
    3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
    4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe anul 2018 (dividendul brut propus este de  1,64  lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 31 mai 2019 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2019. 
    5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2019.  -   BVC 2019
    6. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2019, a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor, precum şi a remuneraţiei directorilor.
    7. Abrobare reînnoirii mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.04.2019.
    • CV –UL Domnului Petre BUNESCU
    8. Alegerea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
    • CV-ul  Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI
    9. Alegerea domnului Philippe Laurent Charles HEIM în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
    • CV-ul  Domnului Philippe Laurent Charles HEIM 
    10. Alegerea doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani.
    •  CV-ul  Doamnei  Liliana FELEAGĂ
    11. Desemnarea domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.
    12. Desemnarea doamnei Liliana FELEAGĂ în calitate de administrator independent.
    13. Numirea  societăţii Ernst&Young Assurance Services SRL  în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2019.
    14. Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.
    15. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să  beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:
    1. Alegerea doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A.,  pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
    2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii.
    3. Aprobarea datei de 9 mai 2019 ca ex date.
    4. Aprobarea datei de 10 mai 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.