Formular de căutare

AGA 22.04.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 22 APRILIE 2021

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Fizice -AGEA - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice -AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului aferent anului 2020 (dividendul brut propus este de 0,0749 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 4 iunie 2021 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2021.

5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

- BVC 2021

6. Aprobarea Politicii de remunerare pentru Conducători.

- Politica de Remunerare pentru Directori Executivi si Administratori Neexecutivi

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2021, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 07.07.2021.

- CV-ul Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER

9. Alegerea Doamnei Maria ROUSSEVA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, ca urmare a renunţării Domnului Jean-Luc André Joseph PARER la mandatul său de administrator.

- CV-ul Doamnei Maria ROUSSEVA

10. Alegerea doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, pe postul vacant existent în cadrul Consiliului de Administrație al Băncii, ca urmare a renunțării domnului Petre BUNESCU la mandatul său de administrator începând cu data de 1 martie 2021.

- CV-ul Doamnei Aurore Brigitte Micheline GASPAR

11. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2021.

12. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.

13. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Domnului Claudiu CRISTEA pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii

3. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 13 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

Arhivă AGA