Formular de căutare

AGA 28.04.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2022

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Model - Procura Persoane Fizice -AGEA - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot nesecret  - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot nesecret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - vot secret  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice -AGEA  - Descarcă 
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice - AGEA  - Descarcă 

 

GDPR

1. Notificare prelucrare date personale actionari

2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

 

ORDINEA DE ZI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

3. Aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2021

- Raport de remunerare

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2021

5. Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului aferent anului 2021 (dividendul brut propus este de 1,285 lei / acțiune). Dividendele vor fi plătite în data de 7 iunie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

- Aprobarea BVC 2022

7. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2022, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Francois BLOCH pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.06.2022 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

- CV Francois BLOCH

9.Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Giovanni Luca SOMA pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.10.2022 şi împuternicirea Domnului Francois BLOCH, Membru al Consiliului de Administraţie și Director General al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

- CV Giovanni Luca SOMA

10. Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2022.

11. Aprobarea datei de 13 mai 2022 ca ex date.

12. Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1.Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

3. Aprobarea datei de 13 mai 2022 ca ex date.

4. Aprobarea datei de 16 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

 

Arhivă AGA