Formular de căutare

AGA 27.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR din 27 aprilie 2023

 

ACCES VOT ONLINE - https://agabrd.voting.ro/

Hotărâri AGA

Convocare

Model - Procura Persoane fizice  vot nesecret - Descarcă 
Model - Procura Persoane Juridice vot nesecret - Descarcă 
Model - Procura  Persoane Fizice vot secret - Descarcă
Model - Procura Persoane Juridice vot secret - Descarcă
Model - Procura Persoane Fizice AGEA - Descarcă
Model - Procura Persoane Juridice  AGEA - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot nesecret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot nesecret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice vot secret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice vot secret - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Fizice AGEA - Descarcă
Formular vot prin corespondenta Persoane Juridice  AGEA - Descarcă

 

GDPR

1. Notificare prelucrare date personale actionari
2. Notificare privind protectia datelor candidatilor

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

•    Situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
•    Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat
•    Declaratia de responsabilitate
•    Raportul auditorului financiar
•    Excel - Situatiile financiare la 31.12.2022
•    ESEF

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în valoare de 1.285.937.894 LEI în rezultatul reportat. 

5. Numirea  societăţii  Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Tower Center, etaj 21, Blvd. Ion Mihalache nr 15-17, sector 1, cod postal 011171, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditor financiar al Băncii pentru anul financiar 2023.

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a Programului de activitate pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
   - BVC 2023

7. Alegerea Doamnei Veronique SCHREIBER LOCTIN în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Veronique SCHREIBER LOCTIN a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administrație nr. 454/02.08.2022, ca urmare a renunţării Doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA la mandatul său de administrator.
  CV - Veronique SCHREIBER LOCTIN

8. Reînnoirea mandatului de administrator al Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.06.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta.
  CV - Liliana IONESCU - FELEAGĂ

9. Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22.11.2023 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.
 CV - Bogdan-Alexandru DRĂGOI

10. Desemnarea Doamnei Liliana IONESCU - FELEAGĂ în calitate de administrator independent.

11. Desemnarea Domnului Bogdan-Alexandru DRĂGOI în calitate de administrator independent.

12. Desemnarea Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER în calitate de administrator independent.
 CV - Benoit Jean Marie OTTENWAELTER

13. Aprobarea raportului de remunerare aferent exerciţiului financiar 2022. 
-Raportul de remunerare

14. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2023, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

15.  Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.

16.  Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 
 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR:

1. Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa  acesteia a Doamnei Mariana DINU pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2.  Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

3.  Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex date.

4.  Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.