Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

Credit de investiții în agricultură

Flexibilitate

Perioadă de grație

Rapiditate

Caracteristici

Beneficiari: fermierii, producători agricoli individuali (PAI) sau organizați ca PFA

Obiect de activitate: agricultură (culturi de câmp, pomi fructiferi, vița de vie)/zootehnie (păsări, porcine, ovine, caprine, bovine) apicultură, etc

Obiectul creditului: finanțarea se acordă pentru:

- Achiziționare, retehnologizare, modernizare fermă animale
- Achiziționarea de terenuri agricole
- Achiziționarea de teren + construcție
- Construcție de imobil în vederea desfășurării activității agriole
- Achiziționarea de mașini agricole/echipament agricol
- Achiziționarea de mijloace de transport specifice
- Achiziționarea de animale în vederea creșterii lor pentru carne, lapte, lână
- Achiziționarea de stupi, etc

Valoarea creditului: maxim 85% din valoarea totală a proiectului de investiții finanțat

Monedă: RON/EUR

Perioadă de acordare: minim 12 luni, maxim 120 luni

Perioadă de grație: 6 luni/3 ani în cazul culturilor noi de plantații viticole, pentru clienții a căror capacitate de rambursare depinde doar de această cultură

Garanții: structură flexibilă de garanții

Criterii generale de eligibilitate

Clientii  sunt acceptati la finantare daca indeplinesc urmatoarele criterii:

  1. Se încadrează în categoria IMM, conform legislației în vigoare
  2. Companie activă în conformitate cu consultările la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe
  3. Nu se află în procedura de concordat preventiv sau insolvență conform Legii  85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
  4. Au situații financiare depuse și publicate pe site-ul www.mfinante.ro, conform termenelor de publicare practicate
  5. Au activitate de cel puțin 6 luni (cu excepția start-up –urilor care beneficiază de  anumite produse și o analiză specifică)
  6. Se încadrează în categoria Retail Întreprinderi conform instrucțiunii N4I102
*Criteriile de mai sus nu sunt limitative