Formular de căutare

Servicii custodie globală şi locală

Operaţiuni instrumente financiare

Deschidere conturi

de instrumente financiare şi păstrarea în siguranţă a acestora în conturi individuale în numele clienţilor sau în conturi agregat pentru custozii globali

Decontarea tranzacţiilor

efectuate de clienţi pe piaţa locală şi pieţe externe

Plăţi comisioane

datorate de clienţii societăţilor de servicii de investiţii financiare pentru intermedierea tranzacţiilor

 

Operaţiuni cash

Administrarea disponibilităţilor din conturile clienţilor la instrucţiunile acestora:

Schimburi valutare

Colectare dividende

 

Servicii de corporate action

- Colectarea şi distribuirea informaţiilor legate de Adunările Generale ale Acţionarilor;
- Proxy voting - reprezentarea clienţilor în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor;
- Distribuţie şi colectare de dividende şi cupoane.

Alte operaţiuni

- Transferul instrumentelor financiare din/către Registrul Depozitarului Central, SAFIR, EUROCLEAR, CLEARSTREAM;
- Transferuri cross-border;
- Evaluare portofoliu şi rapoarte către clienţi;
- Servicii de schimb valutar în legatură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
- Servicii de custodie în legatură cu subscrierea de instrumente financiare în cadrul Ofertelor publice ;
- Emiterea de scrisori de garantare a decondării în vederea participării investitorilor la ofertele publice primare şi secundare din piaţa de capital.

Persoane ce ofera informatii privind instrumentele financiare, servicii de investitii sau servicii auxiliare

PLOSCARU BOGDAN-VICTOR
ZURBAGIU BOGDAN-COSMIN
TIU LORICA
PREDA ELENA-CRISTINA
MARZAC SILVIU-MIHAIL
LUCULET DORINA DRAGOI CRISTIAN LIVIU DAN CRISTINA-ADRIANA 

Fondul de Compensare a Investitorilor

Fondul de Compensare a Investitorilor
 

Informare referitoare la prevederile art. 38 din REGULAMENTUL (UE) NR. 909/2014

Informare Regulament CSDR