Formular de căutare

Servicii depozitare

Custodie, depozitare, emitenţi
Servicii depozitare

Active în siguranță

Siguranţă

păstrarea activelor financiare materializate sau a înscrisurilor care atestă deţinerea acestora, separat de activele BRD şi ale altor entităţi, încredinţate spre păstrare de către Administratori

Verificare

înregistare, monitorizare şi controlul activelor şi a tranzacţiilor efectuate de fonduri, a limitărilor investiţionale conform legislaţiei în vigoare

Evidenţa zilnică

a cererilor de subscriere şi de răscumparare de unităţi de fond şi a operaţiunilor efectuate de investitori

Aplicaţie optimizată

a numarului de investitori şi a unităţilor de fond deţinute de aceştia pe baza informaţiilor transmise de distribuitori sau de Administratorii fondurilor

Certificarea zilnică

a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a preţului de emisiune/răscumpărare pentru fiecare zi lucrătoare

Verificarea operaţiunilor

cu unităţi de fond din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare şi prevederile Prospectului de emisiune al fondului