Formular de căutare

Servicii emitenţi

Custodie, depozitare, emitenţi
Servicii emitenţi

Active în siguranță

Servicii oferite

I. Distribuţie a unităţilor de fond pentru fondurile deschise de investiţii.

II. Emitenţilor de valori mobiliare, oferă servicii bancare specializate în:

- Distribuţie dividende emitenţi către acţionari
- Plăţi obligaţiuni - dobânzi / cupoane şi principal

 

Plăţile se realizează prin virament sau numerar prin întreaga reţea BRD.

III. Servicii de grup de distribuţie în cadrul ofertelor publice de vânzare instrumente financiare în baza contractelor de distribuţie încheiate cu societăţi de servicii de investiţii financiare ce realizează intermedierea ofertelor publice :

- colectarea formularelor şi a sumelor aferente subscrierilor
- alocarea după terminarea perioadei de subscriere
- întocmirea de rapoarte destinate emitentului de instrumente financiare cu rezultatele subscrierilor

Distribuţie dividende

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali 2016 - 2018 pentru acţionarii SNGN Romgaz S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

 

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali 2015 - 2017 pentru actionarii Nuclearelectrica S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

 

BRD Groupe Societe Generale distribuie dividendele aferente anilor fiscali  2018 - 2019 – 2020 - 2021 pentru acţionarii OMV Petrom S.A.
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

 

BRD Groupe Societe Generale procesează plăţi aferente anilor fiscali 2018 – 2019 – speciale (22 iunie 2021) - speciale (27 august 2021) - speciale (18 februarie 2022) – 2021 (27 iunie 2022) pentru acţionarii Fondul Proprietatea S.A.

A. Dividende speciale 2022

Procedură plată dividende 27 iunie 2022

Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice 27 iunie 2022
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice 27 iunie 2022
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice 18 februarie 2022
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice 18 februarie 2022

B. Dividende speciale 2021
Anunţ acţionari
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice 27 august 2021
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice 27 august 2021
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice 22 iunie 2021
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice 22 iunie 2021

C. Dividende 2019
Anunţ acţionari
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice

D. Dividende 2018
Anunţ acţionari
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane fizice
Formular pentru plata dividendelor pentru persoane juridice