Actualizează-ți de acasă datele cu caracter personal în doar câteva minute.

Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Programul de Emisiuni de titluri de stat FIDELIS emise de Ministerul Finanțelor Publice, denominate în Lei și Euro, destinate exclusiv persoanelor fizice

14 Jul 2020

BRD – Groupe Société Générale S.A. a fost desemnată, alături de BT Capital Partners și BCR, să intermedieze emisiunile de titluri de stat denominate în RON și EUR care se adresează exclusiv persoanelor fizice

 

Emisiunile de titluri de stat ale Ministerului Finanțelor Publice, se adresează exclusiv investitorilor persoane fizice rezidente şi nerezidente pe teritoriul României.

Titlurile de stat vor fi emise în RON pentru maturități de 2 și respectiv 4 ani și în EUR pentru o maturitate de 5 ani.

Investitorii interesați, pot solicita informații sau pot subscrie în cadrul perioadei de subscriere 15.07.2020 – 07.08.2020, folosind următoarele mijloace:

Pentru subscrierea prin BRD a titlurilor de stat emise în EUR, investitorul trebuie să dețină un contract valid de servicii de intermediere de investiții financiare semnat cu BRD.

 

DETALIILE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI DE EMISIUNI DE TITLURI DE STAT PENTRU INVESTITORII PERSOANE FIZICE

 

Investește inteligent în titlurile de stat FIDELIS emise de Ministerul Finanțelor Publice în Lei și Euro!

Citiți prospectul înainte de a subscrie!

Prospectul a fost publicat în data de 14 iulie 2020 și poate fi accesat în format electronic pe website-ul Emitentului www.mfinante.ro, al Bursei de Valori București www.bvb.ro și pe website-urile intermediarilor ofertei, inclusiv pe website-ul BRD – Groupe Société Générale S.A. la adresa www.brd.ro/mfp.

În pregătirea Prospectului, Banca a folosit informații disponibile din surse publice. Acestea nu au fost verificate, iar membrii Băncii sau ai oricărei alte părți implicate, nu oferă nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, în legătură cu caracterul exact sau complet al informațiilor.

Titlurile de stat vor fi oferite numai pe teritoriul României exclusiv investitorilor persoane fizice rezidente şi nerezidente.

Banca nu a efectuat sau obținut nicio verificare independentă a informațiilor obținute din surse externe. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere (explicită sau implicită) în legătură cu nicio eroare, omisiune sau declarație eronată facută în cadrul Prospectului, cu excepția cazurilor de fraudă sau a oricărei alte răspunderi care nu poate fi exclusă în mod legitim.

Orice puncte de vedere, opinii sau concluzii conținute în Prospect sunt doar indicative, nu reprezintă consultanță pentru investiții sau o recomandare de a investi în instrumente financiare, nu se bazează pe cercetări independente și nu reprezintă niciun angajament din partea Băncii.

Acest document nu constituie și nici nu poate fi utilizat în legătură cu vreo ofertă de a vinde, invitație în vederea achiziționării de Titluri de stat sau solicitare a unei oferte de cumpărare a instrumentelor financiare puse la dispoziție prin ofertă. Prezentul document nu poate fi utilizat pentru, sau în legătură cu, şi nu reprezintă o ofertă către, sau o solicitare făcută de, orice persoană în orice jurisdicţie sau în orice împrejurare în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau este ilegală. Atât distribuirea acestui document cât şi vânzarea Titlurilor de stat în anumite jurisdicţii, pot fi restricţionate prin lege.

Conținutul acestui document poate fi modificat sau schimbat în orice moment, iar Banca nu va notifica cu privire la aceste schimbări sau modificări.

Avantajele comerciale sau oportunitatea sau profitabilitatea așteptată sau beneficiile oricărei tranzacții descrise în acest document ar trebui determinate în mod independent de către investitor. Orice astfel de determinare trebuie să implice o evaluare a aspectelor legale, fiscale, contabile, de reglementare, financiare, de credit și a altor aspecte conexe oricărei astfel de tranzacții, realizată de către investitor, în baza informațiilor pe care le consideră adecvate. Banca nu poate fi facută răspunzătoare pentru conținutul informațiilor și recomandărilor pe care investitorul nu le poate obține.

O investiție în Titluri de stat implică anumite riscuri inerente, incluzând, fără a se limita la: modificări legislative, inclusiv modificări ale regimului fiscal aplicabil sau riscuri legate de fluctuația prețurilor în piața relevantă, fluctuația ratelor de schimb, fluctuația ratelor de dobândă. Investitorii trebuie să aibă în vedere aceste riscuri, împreună cu informațiile cuprinse în Prospect, înainte de a decide să subscrie Titluri de stat în cadrul prezentei oferte.

Pentru a accesa Prospectul și documentele Programului de Emisiuni de titluri de stat FIDELIS, apăsați aici

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN SEMESTRUL I 2020: BRD ÎȘI SUSȚINE CLIENȚII, MENȚINÂND O BUNĂ PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 30 iunie...

află detalii

Premieră europeană: Mastercard și BRD - Groupe Société Générale lansează platforma Octet Europe în România

Mastercard România și BRD - Groupe Société Générale anunță implementarea la nivel local a platformei...

află detalii

Acțiunile românești vor putea fi decontate și depozitate prin Clearstream începând de pe 1 iulie 2020

- Acțiunile românești vor deveni accesibile prin intermediul sistemului Clearstream - Obligațiuni...

află detalii