Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN ANUL 2020: MODEL DE AFACERI SOLID, PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ REZILIENTĂ

10 Feb 2021

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 decembrie 2020 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Adaptare rapidă pentru a răspunde crizei și a asigura o susținere continuă a clienților

- Progrese importante privind planul nostru centrat pe nevoile clienților

- Activitate de creditare dinamică pe segmentul IMM

Revenire a creditelor acordate persoanelor fizice în semestrul II

- Reducere semnificativă a costurilor și performanță operațională rezilientă

- Nivel ridicat al adecvării capitalului și calității activelor

- Profit net de 963 milioane RON, înglobând o cheltuială netă cu provizioanele de 353 milioane RON ce reflectă deteriorarea perspectivelor macroeconomice (în comparație cu o eliberare netă de provizion în 2019)

- Rentabilitate a capitalurilor proprii, ROE, de două cifre, 11% în 2020

“Anul 2020 a fost marcat de o criză sanitară fară precedent, care s-a transformat rapid într-o criză economică severă. Deși se așteaptă o revenire economică, amplitudinea și momentul acesteia depind în mare măsură de evoluțiile pe plan sanitar și de execuția programelor de relansare economică. Băncile sunt actori cheie pentru reziliența și redresarea economică.
În acest context dificil, BRD a acționat rapid și eficient pentru a-și sprijini pe deplin și continuu clienții, adaptându-și în același timp organizația pentru a asigura continuitatea activității și a implementat rapid măsuri pentru a atenua impactul financiar negativ. Acest lucru se reflectă în percepția clienților și este recunoscut și la nivelul pieței, BRD fiind desemnată Banca Anului în România de către “The Banker”.
În același timp, BRD și-a menținut concentrarea asupra planului său de transformare centrat pe nevoile clienților, venind cu livrări digitale accelerate și cu o abordare comerciala a clienților îmbunătățită. În special, lansarea „You BRD” pune bazele viitoarei noastre platforme omnichannel.
Bazându-se pe modelul său de afaceri solid, BRD a obținut o performanță financiară rezilientă. Economiile planificate au fost realizate integral, fără a compromite prioritatea strategică a transformării digitale.
În calitate de actor angajat al societății românești, BRD a menținut, de asemenea, un canal deschis către nevoile comunității. BRD a fost implicată în acțiuni de solidaritate privind combaterea pandemiei, dar și-a reafirmat totodată sprijinul activ pentru domenii importante, precum educația și cultura”,
a declarat François Bloch, Directorul General al BRD Groupe Société Générale.

Adaptare rapidă în fața crizei și mereu alături de clienții noștri

BRD a acționat dinamic și s-a adaptat rapid circumstanțelor excepționale cauzate de pandemie. Protejarea clienților și a angajaților a fost prioritatea numărul unu, astfel că au fost implementate imediat și cu strictețe măsuri sanitare în toate unitățile. In același timp s-a asigurat continuitatea activității, angajații fiind transferați către telemuncă în regim extins, într-o perioadă foarte scurtă de timp. In plus, clienților li s-a oferit sprijin în mod continuu, fie beneficiind de amânarea la plată în cadrul moratoriului, fie facilitându-le accesul la finanțare, în special prin programul IMM INVEST. Aproximativ 40 de mii de clienți au beneficiat de amânare la rambursarea împrumuturilor, iar finanțările acordate prin programul IMM INVEST au atins în jur de 930 milioane RON, pentru aproximativ 1.900 de clienți.

Progrese importante privind planul nostru centrat pe nevoile clienților

Accelerarea livrărilor privind oferta digitală este reflectată prin lansarea noii noastre aplicații mobile, You BRD, integrând concepte moderne care permit îmbogățirea continuă a funcționalităților pentru a oferi clienților un serviciu mai bun și mai simplu. În plus, BRD a continuat să lanseze noi funcționalități precum Apple Pay, răspunzând apetitului crescut pentru inovație al clienților. Abordarea comercială a clienților persoane fizice a fost, de asemenea, îmbunătățită prin introducerea unor pachete revizuite pentru operațiunile bancare zilnice și a noului model de abordare conceput pentru fiecare segment.

Experiența digitală a clienților corporate a continuat sa fie îmbunătățită prin lansarea mai multor soluții digitale inovatoare: o nouă aplicație mobilă pentru companii, care oferă acces în timp real la conturi în condiții depline de siguranță, o soluție digitală complet integrată pentru factoring și o platformă digitală de trade finance dedicată gestionării garanțiilor, acreditivelor și încasărilor într-un mod rapid și sigur.

Activitate puternică de finanțare a IMM-urilor și adoptarea accelerată a canalelor digitale

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de +0,5%* față de 2019, reflectând revenirea activității în semestrul II după impactul semnificativ al măsurilor restrictive.

Creșterea creditelor retail de bază (core retail loans), de +0,8%* în dinamică anuală, a fost determinată în principal de creditele imobiliare (+2,4%* în dinamică anuală), in timp ce creditele de consum nou acordate au afișat o revenire puternică după scăderea din timpul măsurilor restrictive, ajungând la +37% în semestrul II față de semestru I 2020.

Creditarea companiilor (+1,9%* comparativ cu 2019) a fost alimentată de o finanțare puternică a IMM-urilor, cu soldurile medii și finale în creștere cu +7,9%, respectiv +22%. Această creștere s-a bazat pe participarea activă la Programul IMM Invest, cu credite aprobate de 930 milioane RON și pe un avans solid al portofoliului de leasing de +18%* în dinamică anuală. Finanțarea clienților companii mari a scăzut cu -2,3%* an pe an, din cauza apetitului investițional redus al companiilor în contextul pandemiei.

Depozitele clienților au înregistrat o continuă consolidare, atât pe segmentul de retail, cât și pe cel al companiilor. Depozitele retail au prezentat un ritm de creștere accelerat (+7,0%* în dinamică anuală), determinat de intrări mai mari reprezentate de economiile persoanelor fizice (+6,3%* an pe an), în timp ce depozitele companiilor au crescut cu +4,7%* în dinamică anuală. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 61% la sfârșitul lunii decembrie 2020, în scădere cu 7 puncte procentuale față de finalul lunii decembrie 2019. BRD a înregistrat o revenire a activității de administrare a activelor în cursul semestrului II 2020, după impactul crizei care a debutat în primul trimestru. Activele în administrare au atins 4,25 miliarde RON la finalul lunii decembrie 2020, ducând cota de piață la 19,2%**. Mai mult, BRD a participat foarte activ în programul Fidelis (emisiuni de obligațiuni ale guvernului României pentru persoane fizice), cu o cotă medie de piață de 40%.

În contextul anului 2020, BRD a promovat în continuare adoptarea canalelor digitale, reflectată de o creștere susținută a utilizării canalelor digitale, atât pentru clienții retail, cât și pentru clienții companii. Numărul de utilizatori activi ai canalelor la distanță a crescut cu +23% în dinamică anuală la sfârșitul lunii decembrie, în timp ce 99% din tranzacțiile clienților companii mari și 96% din tranzacțiile IMM-urilor au fost efectuate prin intermediul canalelor digitale.

Performanță financiară rezilientă

Venitul net bancar al Grupului BRD aferent întregului an, a atins 3.088 milioane RON, cu 5,6% mai mic în comparație cu anul 2019, fapt ce reflectă reziliența modelului de afaceri și a veniturilor în contextul actual al crizei. Veniturile nete din dobânzi au scăzut moderat, cu 2,9% în dinamică anuală, la 2.087 milioane RON, fiind în principal influențate de scăderea ratelor de dobândă (media ROBOR la 3 luni fiind de 2,39% în 2020 față de 3,13% în 2019) și de scăderea producției de credite în perioada restricțiilor. Contracția veniturilor nete din comisioane se datorează în principal reducerii comisioanelor aferente serviciilor de daily banking ca urmare a intrării în vigoare a regulamentului SEPA și volumelor în general mai mici.

In pofida costurilor sanitare excepționale și recunoașterii unui provizion pentru restructurare în trimestrul IV, cheltuielile operaționale s-au redus semnificativ (1.588 milioane RON față de 1.678 milioane RON în 2019). Această evoluție reflectă atât un efect de bază (costurile aferente anului 2019 au fost majorate de taxa pe active) cât și implementarea planului de reducere a costurilor care combină atât măsuri tactice, cât și structurale. Excluzând elementele nerecurente, atât cheltuielile cu personalul, cât și celelalte categorii de cheltuieli, s-au redus. In paralel, investițiile în transformarea digitală au fost accelerate.

Având în vedere toate cele de mai sus, indicatorul cost / venit a rămas stabil, la 51,4% în pofida impactului crizei asupra veniturilor. Profitul operațional brut la nivelul Grupului BRD a fost de 1.500 milioane RON în 2020 față de 1.592 milioane RON în 2019.

Calitatea portofoliului de credite a rămas solidă în 2020, după cum o reflectă nivelul redus al ratei NPL (la nivelul băncii, credite neperformante, conform definiției ABE), de 3% la finalul anului 2020, stabil în comparație cu finalul anului 2019. Banca beneficiază de un nivel consistent de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante, de 75,8% la finalul anului 2020, în comparație cu 74% la finalul anului 2019, mult peste media pieței. Costul net al riscului a înregistrat o cheltuială netă cu provizioanele de 353 milioane RON în 2020 față de o eliberare netă de provizion de 204 milioane RON în 2019, ce reflectă tratamentul prudent al expunerilor care au beneficiat de moratoriu și deteriorarea mediului economic.

In consecință, profitul net la nivelul Grupului BRD a atins 963 milioane RON în 2020 față de 1.499 milioane RON în 2019.

Rata de solvabilitate a fost de 30,3% la finalul lunii decembrie 2020 în comparție cu 24,9% la finalul lunii decembrie 2019, mare parte a creșterii fiind explicată de relaxarea temporară a cerințelor de capital aferente expunerilor suverane denominate în EUR (introduse prin regulament UE ca răspuns la pandemia de COVID-19) și de rezervele din reevaluare mai mari, aferente instrumentelor de datorie înregistrate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.

Luând în considerare recomandarea autorității de reglementare de a limita dividendul distribuit la 20 puncte de bază din nivelul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, Consiliul de Administrație a decis să propună un dividend brut pe acțiune de 0,0749 RON, sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 22 aprilie 2021.

Responsabili împreună // Acționând pentru viitorul societății românești

In 2020, BRD a fost angajată în acțiuni de solidaritate pentru a contracara efectele pandemiei și, în acelasi timp, şi-a continuat investițiile în domenii importante pentru societatea românească, precum educația, tehnologia, cultura și sportul. În total, banca a investit în 2020 aproximativ 10 milioane RON în proiecte pentru societate.

În sistemul medical, donația BRD a ajuns la 70 de spitale din 43 de orașe, prin achiziția a 53.400 de echipamente medicale de protecție, aparate de testare Covid-19 și ventilatoare.

În zona culturală, BRD și Fundația9 au creat Artists Rooms, un program de micro-granturi pentru sectorul cultural independent, finanțând 50 de artiști și 38 de proiecte. Programele Fundației9 au fost urmărite de peste 1 milion de persoane.

Platforma de educație Școala9.ro a continuat să creeze conținut relevant pentru educația din România. Peste 700.000 de persoane au citit și interacționat anul trecut cu Școala9. Din decembrie 2020, BRD sponsorizează Programul Național pentru închiderea decalajelor de literație în România, implementat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE), intervenție profundă și cu impact la nivelul a 16.800 de copii de nivel preșcolar și din ciclul primar de învățământ.

BRD a continuat să susțină tehnologia prin intermediul inițiativelor din cadrul platformei–program Mindcraft: BRD First Tech Challenge România, laboratoarele de robotică din cadrul Universității Politehnice București, programul Innovation Labs pentru tineri antreprenori și echipe start-up, partneriatul cu RIDS (Romanian Institute for Data Science). Împreună, aceste proiecte au impact asupra a peste 50.000 de beneficiari.

BRD rămâne un susținător de lungă durată al sportului românesc, cu accent în ultimii ani pe handbalul feminin, cu impact asupra a peste 7.800 de jucători legitimați. De asemenea, banca este tot mai implicată în proiecte legate de sportul pentru persoanele cu dizabilități. Legătura băncii cu sportul este ilustrată și de parteneriatul cu Cristina Neagu, ambasadorul BRD într-o serie de proiecte de CSR.

In 2020, Fondul BRD pentru Păduri s-a implicat în protejarea unei păduri valoroase din zona Sibiului, alături de Fundatia WWF România, și a finanțat începerea unui proiect de împădurire în județul Neamț.

La rândul lor, angajații BRD sunt încurajați să se implice în diverse cauze. ”ZiuaV” este platforma pe care 2.550 de angajați s-au înregistrat pentru a avea acces la oportunități de voluntariat. Anul trecut, platforma a susținut 22 de acțiuni de voluntariat în întreaga țară.

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD la finalul anului 2020 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

(*) Solduri medii
(**) Cota de piata pe total active in administrare in fonduri deschise de investitii
Notă: Dacă nu se menționeză altfel, toate variațiile sunt în comparație cu finalul anului 2019 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau finalul lunii decembrie 2019 (pentru elementele de bilanț).
Rata NPL, rata de acoperire a expunerilor neperformante, la nivel individual

BRD - Groupe Société Générale operează o reţea de 584 de unități. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,36 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 30,000 POS și aproape 1,400 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii decembrie 2020, de 61,6 miliarde RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 138.000 de angajaţi în 62 de ţări şi peste 29 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

www.brd.ro; facebook

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii