Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Rezultatele grupului BRD la finalul primelor 9 luni ale anului 2015: performanta financiara solida

03 Nov 2015

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2015 la nivel consolidat, dacă nu se precizează altfel, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):

 


La 30 septembrie 2015, creşterea uşoară a stocului total de credite din sistemul bancar românesc (+0,9%* faţă de 30 septembrie 2014) arată că piaţa de creditare îşi revine treptat. Soldul creditelor acordate persoanelor fizice a crescut progresiv datorită creditelor pentru locuinţe. Ritmul de creştere a creditelor de consum în lei s-a accentuat, însă nu a contrabalansat reducerea componentei în valută faţă de perioada similară a anului trecut. Soldul creditelor brute acordate companiilor creşte uşor faţă de 31 decembrie 2014 (+1,8%*),  pe măsură ce efectul operaţiunilor de ştergere şi de vânzare de creanţe depreciate începe să se disipeze. Atât clienţii persoane fizice, cât şi clienţii persoane juridice manifestă în continuare o tendinţă importantă spre economisire: totalul depozitelor a crescut cu 7,2%* faţă de 30 septembrie 2014.

Soldul creditelor nete acordate de Grupul BRD la 30 septembrie 2015 a crescut uşor de la începutul anului (+1,3%* faţă de 31 decembrie 2014) datorită portfoliului de retail şi celui de mari clienti corporativi, acestea menţinându-se pe cursul înregistrat în prima parte a anului. Creşterea portofoliului de credite retail cu 3,5%* faţă de începutul anului a fost susţinută de creditele imobiliare. Volumul creditelor nou-acordate clienţilor persoane fizice a ajuns la 3,7 miliarde RON în ianuarie – septembrie 2015, fiind mai mare cu 17% faţă de perioada similară  a anului trecut, parţial datorită programului Prima Casă care înregistrează o creştere semnificativă (volumul creditelor noi acordate prin programul Prima Casă a reprezentat 27% din totalul creditelor noi).

Poziţia de top a BRD pe piaţa marilor clienti corporativi, alături de contextul macroeconomic favorabil, a dus la mărirea soldului de credite nete acordate marilor clienţi, un segment foarte competitiv (+3,3%* faţă de 30 septembrie 2014).

Depozitele Grupului BRD au continuat sa crească, cu 7,1%* faţă de 31 decembrie 2014 şi cu 13,1%* faţă de 30 septembrie 2014, datorită disponibilităţilor în conturi curente (+39,5%* în dinamică anuală). Stocul mare de depozite constituie o bază solidă de finanţare a economiei pentru momentul când creşterea activităţii de creditare va deveni mai pronunţată. În acest context, raportul între credite nete şi depozite a ajuns la 70,1%
(-4,4 puncte procentuale faţă de 31 decembrie 2014 şi -11,4% puncte procentuale faţă de 30 septembrie 2014), dovadă a autonomiei financiare crescute.

Evoluţia veniturilor a atins un punct de inflexiune, Grupul înregistrând venit net bancar în creştere în ultimele doua trimestre ale perioadei de raportare (cu aproximativ 2% în fiecare trimestru fata de cel anterior). Cu toate acestea, venitul net bancar a scăzut cu 5,4% la 1.860 milioane RON faţă de primele 9 luni din 2014, deoarece marja netă a fost afectată negativ de ratele de dobândă mici din piaţă, venitul net din comisioane a fost impactat de anularea sau reducerea unor comisioane pentru clienţi persoane fizice, şi ca urmare a unui efect de bază nefavorabil (venituri nerecurente din servicii de finanţe corporative înregistrate în iulie 2014).

Cheltuielile operaţionale au fost reduse cu 0,6% la 954 milioane RON faţă de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile imobiliare, de comunicare şi de consultanţă au înregistrat scăderi datorită gestiunii riguroase a costurilor. Indicatorul cost/venit a fost de 51,3%.

BRD a redus rata creditelor neperformante (NPL) de la 21,1% la 30 septembrie 2014 la 18,5% la 30 septembrie 2015 (la nivelul băncii), ca urmare a operaţiunilor de ştergere de creanţe depreciate. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la 71,5% la 30 septembrie 2014 la 76,0% la 30 septembrie 2015. Declinul costului net al riscului (-53,1% la nivelul Grupului, faţă de perioada similară a anului trecut), a fost factorul determinant al îmbunătăţirii semnificative a profitabilităţii. Profitul net a crescut substanţial, la 380 millioane RON în primele 9 luni ale anului 2015, ducând la o rentabilitate anualizată a capitalurilor proprii (ROE) de 8,6%.

Indicatorul de solvabilitate al BRD la 30 septembrie 2015, de 17,2% la nivel individual (conform Basel III), este mult peste cerinţa reglementară, fiind comparabil cu nivelul de 17,1% înregistrat la 30 septembrie 2014.

“Rezultatele Grupului BRD la finalul primelor 9 luni ale anului 2015 au fost influenţate de revenirea activităţii de creditare pe segmentul clienţilor persoane fizice şi la nivelul categoriei marilor clienţi corporativi, un declin substanţial al costului riscului şi o gestiune proactivă a cheltuielilor. Revenirea graduală a cererii de creditare oferă semne încurajatoare de continuare a creşterii trimestriale a veniturilor”, a declarat Philippe Lhotte, CEO al BRD.

Raportul asupra rezultatelor financiare ale Grupului BRD aferente primelor 9 luni ale anului 2015  este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii: www.brd.ro începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.

(*) Variaţii la curs valutar constant

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor. BRD - Groupe Société Générale are 2,2 milioane de clienţi şi operează o reţea de 842 de unităţi. BRD ocupa o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor având 2,2 milioane de carduri emise şi o reţea de acceptare de peste 26 000 POS-uri şi 1 500 ATM-uri. Cu operaţiuni de factoring de 960 milioane de euro în 2014, BRD este liderul pieţei de factoring din România. Activele totale ale băncii erau, la sfârşitul lunii septembrie 2015, de 47,6 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajaţi în 76 de ţări şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

 

Articole asemănătoare

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii

Modificări importante ale produselor și serviciilor oferite de BRD

Continuând strategia de simplificare a ofertei destinate persoanelor fizice și totodată de digitaliz...

află detalii