Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN ANUL 2023: ACTIVITATE COMERCIALĂ REMARCABILĂ, REZULTATE FINANCIARE RECORD

08 Feb 2024

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 decembrie 2023 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):
-    Activitate de creditare solidă și aproape de îndeplinirea obiectivului nostru de finanțare durabilă stabilit pentru 2025

-    Creștere consistentă de 10,1% a bazei diversificate de depozite 
-    Dinamică bună a zonei digitale

-    Rezultate financiare excelente

"Într-un context care a rămas destul de dificil, BRD a obținut o performanță remarcabilă, atât în ceea ce privește activitatea comercială, cât și rezultatele financiare. 

Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% față de sfârșitul anului 2022. Am atins un volum record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite în sold la nivelul pieței la sfârșitul anului 2023 fiind acordat de BRD. În același timp, am sprijinit activ companiile în demersurile lor, oferindu-le finanțarea necesară pentru a se dezvolta, crea locuri de muncă sau inova, contribuind la performanța economică generală. Catalizator remarcabil al creșterii, împrumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evoluție bazată atât pe contribuția puternică a segmentului IMM, cât și pe cea a clienților companii mari. În plus, am continuat să progresăm în direcția obiectivului strategic de finanțare sustenabilă de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2025, adăugând în 2023 volume de 2,3 miliarde lei. Cu o sumă cumulată de 800 milioane EUR finanțări sustenabile, ne așteptăm să atingem în avans acest obiectiv.

Îmbunătățirea experienței digitale a clienților rămâne o prioritate pe agenda noastră. Oferta digitală a BRD a fost extinsă cu produse de investiții accesibile 100% online. Avem acum peste 1,4 milioane de utilizatori ai aplicației mobile YouBRD, în creștere cu 33% față de 2022. 

Toate acestea s-au tradus printr-o performanță financiară solidă, cu un profit net în creștere cu 24% și ROE de 21%, demonstrând soliditatea și reziliența modelului nostru de business. 

În continuare, BRD rămâne un partener dedicat pentru toți clienții săi, îndeplinindu-și ferm și cu responsabilitate misiunea de bancă de top în România", a declarat Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

 

Partener de top pentru economia românească și pentru clienții noștri


Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre, +12,8% față de finalul anului 2022, prin contribuția puternică a segmentelor retail și corporate.


Pe partea de retail (soldul creditelor nete este în creștere cu 6,7% an/an la finalul anului 2023), BRD a înregistrat un nivel record de 7,7 miliarde RON de credite noi acordate persoanelor fizice în 2023 și, de asemenea, cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu o creștere impresionantă de 20% an/an. Acordând 1 din 7 credite pentru persoane fizice în sold pe piață, BRD și-a consolidat poziția pe acest segment. Creditele nete acordate clienților companii mici au contribuit de asemenea la creștere, atingând o dinamică impresionantă de +46,4% an/an la sfârșitul anului 2023.


Finanțarea companiilor a continuat să înregistreze performanțe remarcabile (soldul creditelor nete în creștere cu 23% an/an la sfârșitul anului 2023), alimentată de contribuția robustă a segmentului IMM-urilor (+18,4% an/an la sfârșitul anului 2023) și de realizările excepționale la nivelul creditelor acordate companiilor mari (+25,8% an/an la sfârșitul anului 2023). În plus, activitatea de leasing a păstrat un ritm de creștere substanțial (+20,2% an/an la sfârșitul anului 2023). BRD a rămas un partener de încredere pentru IMM-uri prin participarea activă la programul IMM Invest Plus, cu 2,6 mld. lei credite aprobate în 2023, +27% față de 2022.


BRD joacă un rol important în finanțarea tranziției verzi prin integrarea principiilor ESG în operațiunile sale de creditare și prin definirea unor obiective strategice clare în această direcție. Se estimează că obiectivul de 1 miliard de euro finanțări sustenabile până la sfârșitul anului 2025, definit în planul Horizons 2025, va fi atins în avans. În 2023, valoarea noilor tranzacții de finanțare sustenabilă care au susținut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinanțat proiecte de eficiență energetică, s-a ridicat la 2,3 mld. lei, ceea ce duce finanțarea sustenabilă cumulată la aproximativ 800 mil. euro la sfârșitul anului 2023.


Baza de depozite a avut o expansiune constantă (+10,1% an/an la sfârșitul anului 2023). Cea mai stabilă și amplă sursă de finanțare, depozitele retail, sunt în continuă creștere, marcând o performanță puternică de +9,9% în dinamică anuală la sfârșitul anului 2023. Depozitele clienților persoane juridice au avut o evoluție similară, fiind în creștere cu 10,6% an/an, în principal datorită intrărilor nete mai mari din partea clienților IMM (+15,1% an/an la sfârșitul anului 2023).

 

Impact și prezență digitală sporite


BRD continuă să avanseze în ceea ce privește digitalizarea prin extinderea ofertei de servicii accesibile 100% online la produsele de investiții, fluxul de documente și tranzacționarea fiind ușor accesibile pe website. Aplicația de mobile banking YouBRD este îmbogățită constant cu noi funcționalități, accesibilă acum și persoanelor fizice autorizate, cu o comunicare îmbunătățită cu clienții și oferind curs de schimb  preferențial. Creșterea continuă a adoptării digitale este vizibilă, YouBRD devenind aplicația financiară de zi cu zi pentru mai mult de 1,4 milioane clienți, o creștere de 33% în 2023 față de anul precedent.

 

Performanță financiară excelentă și un bilanț solid

 

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.834 milioane RON, față de 3.459 milioane RON în 2022, în creștere cu 10,8%, volumele mai mari și ratele ridicate ale dobânzilor de piață fiind principalele motoare de creștere. Veniturile nete din dobânzi au marcat o dinamică solidă de 15% la nivel anual, temperată de cheltuieli mai mari, asociate în principal depozitelor la termen în creștere. Veniturile nete din comisioane au rămas destul de stabile față de nivelul din 2022, pe fondul unor efecte de contrabalansare: venituri mai mici din activitatea cu carduri, având în vedere creșterea penetrării pachetelor de cont curent, în linie cu tendința pieței, contracția comisioanelor pentru tranzacțiile cu numerar, în principal pe un efect de bază, dar venituri în creștere din activitățile de creditare, asigurări și piețe de capital. Categoria ”alte venituri” a avut o evoluție pozitivă, datorată dinamicii puternice și stabile a activității pe piețele financiare.

Deși tendințele dezinflaționiste au fost resimțite pe tot parcursul anului, inflația încheind anul la un nivel exprimat printr-o singură cifră, media pentru întregul an a fost exprimată tot prin două cifre, menținând o presiune ridicată asupra cheltuielilor operaționale. Cu toate acestea, prin menținerea unei discipline riguroase în materie de cheltuieli, creșterea acestora a fost limitată la +8,6% în 2023 față de 2022. Dinamica cheltuielilor de personal (+7,1% an/an față de 2022, la 963 milioane RON de la 899 milioane RON în 2022) reflectă ajustările salariilor și ale altor beneficii în cadrul contractului colectiv de muncă, într-un context inflaționist și pe o piață extrem de competitivă pentru talente. Evoluția altor costuri este legată în principal de serviciile externalizate și de creșterea cheltuielilor IT&C care susțin progresul parcursului nostru digital.

Veniturile operaționale brute au atins 1.939 milioane RON (+13,1% față de 2022), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit pe fondul efectului favorabil al veniturilor (49,4% în 2023 față de 50,4% în 2022).

Pe parcursul anului 2023, calitatea activelor a continuat să se îmbunătățească, rata NPL scăzând sub 2% (1,9% la sfârșitul anului 2023 față de 2,6% la sfârșitul anului 2022), în timp ce rata de acoperire a NPL a rămas confortabilă (75,9% la sfârșitul anului 2023 față de 76,5% la sfârșitul anului 2023, la nivelul Băncii1). Costul riscului a înregistrat o eliberare netă de 57,4 milioane RON pe parcursul anului 2023, comparativ cu o cheltuilă netă de 95,1 milioane RON în 2022, având în vedere recuperările continue ale expunerilor neperformante și formarea limitată de credite neperformante.

Având în vedere toate aceste aspecte, performanța anului 2023 a fost excelentă, iar rezultatul net al Grupului BRD a marcat o creștere robustă de 24% an/an, atingând un nivel record de 1.656 milioane RON, comparativ cu 1.337 milioane RON în 2022. ROE a atins 21% față de 15,9% în 2022.

Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 21,5% în decembrie 2023 (la nivel individual, cu fonduri proprii incluzând 40% din profitul aferent S1 2023, încorporare în avans deja aprobată de BNR).

Având în vedere rezultatele anului, precum și traiectoria estimată a adecvării capitalului, Consiliul de Administrație al BRD a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de distribuire de 60% din profitul net al Băncii aferent anului 2023 (dividend brut de 1,4070 RON / acțiune)2, sub rezerva votului favorabil al Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 25 Aprilie 2024.

 

Sustenabilitatea, în centrul strategiei BRD

 

2023 a fost un an deosebit de bogat în acțiuni și evenimente legate de implementarea strategiei de mediu, sociale și de guvernanță a BRD.

BRD a publicat cea de-a doua ediție a Raportului său de sustenabilitate, redactat în conformitate cu cerințele legislației UE și românești privind raportarea nefinanciară și bazat pe standardele GRI. 

BRD a continuat să își urmărească obiectivele stabilite în foaia de parcurs Horizons 2025, care a definit, printre altele, ambiții ESG importante: să își sprijine clienții în tranziția energetică și să fie lider în domeniul finanțării verzi în România. Cu o finanțare sustenabilă cumulată de aproximativ 800 de milioane EUR la sfârșitul anului 2023, este de așteptat ca obiectivul stabilit pentru sfârșitul anului 2025, de 1 miliard EUR, să fie atins în avans.

În 2023, BRD a oferit o serie de finanțări importante pentru companii, începând cu un împrumut bilateral legat de obiective de durabilitate pentru o companie de utilități publice (~250 mn EUR). De asemenea, BRD a acordat 3 credite sustenabile (verzi sau cu impact social) în favoarea unor municipalități (Brașov, Oradea și Târgu Lăpuș), o serie de credite vizând proiecte de panouri fotovoltaice și de eficiență energetică sau soluții de mobilitate. 

În octombrie 2023, banca a organizat, împreună cu partenerii săi de la Social Innovation Solutions, cea   de-a doua ediție a Climate Change Summit. Peste 1 milion de spectatori din întreaga lume au urmărit transmisiunea live.

Banca a continuat să sprijine acțiunile sociale și comunitare: cultură, educație și sport. În 2023, BRD a semnat două parteneriate importante la nivel național: Proiectul "Între Vecini", care își propune să regenereze spiritul comunitar, creând comunități urbane în orașele din România, pe de o parte, și Rețeaua de Natură Urbană și Rețeaua Geoparcurilor din România, pe de altă parte, cu scopul de a uni comunitățile rurale și urbane în jurul conservării naturii și dezvoltării durabile. 

"Ziua V", platforma internă de voluntariat a BRD, a crescut ca număr de participanți, numărând peste 2.500 de voluntari, și a desfășurat 24 de acțiuni pe întreg teritoriul României în 2023.

Pentru bune practici în guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii în anul 2023, BRD a primit, pentru al doilea an consecutiv, nota 10 în evaluarea Vektor a ARIR. 

În decembrie 2023, Sustainable Fitch a atribuit băncii un rating ESG de "3" și un scor de 60, BRD fiind astfel prima bancă din România evaluată de Sustainable Fitch si al cărei rating a fost publicat. În plus, BRD și-a îmbunătățit scorul de risc ESG acordat de Sustainalytics la 14,4 (o îmbunătățire de 2,9 puncte față de 2022).

Rezultatele financiare preliminare ale Grupului BRD la finalul anului 2023 sunt disponibile pentru public și investitori pe site-ul web al băncii, www.brd.ro, începând cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obținute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București.

Note:

1 Rata NPL, rata de acoperire NPL, la nivel individual

2 Propunerea de distribuire a dividendelor este condiționată de primirea acordului în principiu din partea Băncii Naționale a României.

Dacă nu se precizează altfel, toate variațiile sunt față de 2022 (pentru elementele aferente contului de profit și pierdere) sau față de sfârșitul lunii decembrie 2022 (pentru elementele aferente bilanțului).
-----

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 432 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii septembrie 2023, la 77 miliarde lei.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 117.000 de angajați în 60 de țări și 25 de milioane de clienți la nivel mondial în cele trei activități-cheie ale sale:
- Retail banking în Franța
- Servicii bancare globale și soluții pentru investitori
- Retail banking internațional, mobilitate și servicii de leasing

Articole asemănătoare

BRD LANSEAZĂ CANALUL DE VÂNZARE ONLINE PENTRU CREDITELE APIA DESTINATE MICILOR FERMIERI

Continuând politica de susținere a sectorului agricol si parteneriatul său cu APIA, BRD pune la disp...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD PENTRU PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024

REZULTATELE GRUPULUI BRD PEntru PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2024: PERFORMANȚĂ DINAMICĂ PE TOATE LI...

află detalii