Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Rezultatele Grupului BRD În Primul Trimestru Al Anului 2018: Profit Net De 414 Milioane RON

04 May 2018

Principalii indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2018 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):

 

Activitate comercială solidă

Primul trimestru al anului 2018 s-a caracterizat prin continuarea creşterii pe piaţa creditării din România (+3,5%* în dinamică anuală), în principal pe fondul cererii solide din partea persoanelor fizice. Mediul economic a fost totodata marcat de creşterea dobânzilor, in contextul creșterii presiunilor inflaţioniste. Depozitele au crescut (+10,6%*), susţinute atât de segmentul persoanelor fizice, precum şi de cel al companiilor.

În acest context, BRD a înregistrat, încă o dată, o performanţă comercială solidă. Numărul de clienţi activi a crescut cu +37.000 faţă de perioada similară a anului trecut, dintre care persoanele fizice cu +33.000 şi micile companii cu +4.000. Gradul de echipare a clienţilor persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a continuat să crească până la 4,18 de la 4,09 la finalul lunii martie 2017. Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienţi persoane fizice a ajuns la aproximativ 1,44 milioane, +19% în dinamică anuală. Numărul abonaţilor MyBRD Mobile a crescut cu +43%.

Creditele nete au fost de 30,4 miliarde RON, +5,0%* în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017, graţie intensificării activităţii de creditare pe segmentul persoanelor fizice şi pe cel al marilor clienţi corporativi. Soldul creditelor nete pe segmentul persoanelor fizice s-a majorat cu +7,8%* în dinamică anuală, sub efectul favorabil al producţiei solide de credite, care a crescut cu +9,0% an pe an, până la 1,4 miliarde RON. Astfel, BRD şi-a menţinut poziţia de lider pe piaţa creditelor acordate persoanelor fizice, cu o cotă de piaţă de 16,9% la finalul lunii martie 2018. Segmentul non-retail s-a dovedit stabil, portofoliul de mari clienţi corporativi înregistrând o performanţă robustă (+5,9%* în dinamică anuală).

Depozitele au crescut cu +6,0%* an pe an, impulsionate de economiile clienţilor retail cât şi non-retail. Creşterea pe segmentul retail (+7,4%*) a provenit, în principal, din intrări mai mari de sume în conturile curente ale persoanelor fizice (+29%*). Creşterea depozitelor non-retail (+3.6%*) s-a datorat evoluţiilor pozitive pe segmentul IMM-urilor, precum şi pe cel al marilor companii. Indicatorul credite nete/depozite a fost 68,6% la finalul lunii martie 2018 (-0,6 puncte procentuale în comparație cu sfârşitul lunii martie 2017).

 

Generare solidă de venituri şi cost net al riscului pozitiv

Grupul BRD a înregistrat o creştere solidă de venituri, generată de creşterea robustă a soldului de credite şi de depozite, coroborată cu dobânzile favorabile din piaţă, şi cu majorarea numărului tranzacţiilor realizate de clienţi. Venitul net bancar s-a situat la 724 milioane RON (+11,4% faţă de perioada similară a anului trecut) crescând pe toate categoriile principale de venituri. Veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere de două cifre (+14,2%), graţie efectului de volum pozitiv şi tendinţei ascendente a dobânzilor. Veniturile nete din comisioane (+5,2%) au beneficiat de creșterea numărului de tranzacţii şi de venituri mai mari din servicii de custodie şi depozitare. Categoria “Alte venituri” a crescut cu +10,8%, datorită rezultatului din tranzacţionare în creştere.

Cheltuielile operaționale au ajuns la 385 milioane RON, cvasi-stabile faţă de primul trimestru al anului 2017 (+0,2%). Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu +11,3%, pe fondul ajustărilor pachetelor de compensaţii, în linie cu evoluția condiţiilor de piaţă, având în vedere presiunile din piaţa muncii. Alte cheltuieli operaţionale (excluzând contribuţiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie) au crescut cu +12,0%, reflectând, în principal, investiţii mai mari în proiecte de transformare a băncii şi în proiecte pentru respectarea cerinţelor reglementare. Contribuţia cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie a scăzut cu -50,5% faţă de primul trimestru al anului 2017.

Performanţa operaţională a fost foarte robustă, rezultatul operaţional brut fiind în creştere cu +27,5% faţă de perioada similară a anului trecut. Indicatorul cost/venit, la nivel de grup, a ajuns la 53,2% în scădere cu 5,9 puncte procentuale faţă de primul trimestru al anului 2017.

Calitatea activelor s-a îmbunătăţit în continuare, rata creditelor neperformante fiind redusă la 6,2% la finalul lunii martie 2018 faţă de 10,3% la finalul lunii martie 2017, în timp ce gradul de acoperire s-a menţinut la un nivel solid de 75,4%, comparativ cu 77,4% la finalul lui martie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). S-a înregistrat o eliberare netă de provizion de 153 milioane RON în primul trimestru din 2018, +23,4% faţă de primul trimestru din 2017, datorită unor recuperări pe portofoliul de clienţi non-retail şi recunoașterii unor despăgubiri din asigurări de aproximativ 65 milioane RON.

În acest context, Grupul BRD a marcat un bun început de an: profitul net a ajuns la 414 milioane RON în primul trimestru al anului 2018, +25,6% faţă de perioada similară a anului trecut, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 22,0% în comparație cu 19,3% în primul trimestru al anului 2017.

BRD şi-a menţinut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,3%** la sfârșitul lunii martie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), faţă 19,9%** la sfârșitul lunii martie 2017.

“Primul trimestru al anului 2018 a fost foarte dinamic, după cum arată creşterea continuă a creditelor, a depozitelor şi a volumului de tranzacţii, care, împreună cu ratele de dobândă favorabile din piaţă, au dus la o creştere de două cifre a venitului net bancar. Pe viitor, vom continua să îmbunătăţim experienţa şi satisfacţia clienţilor, prin menținerea ritmului investițiilor în digitalizare şi prin intermediul evoluției continue a modelului nostru de afaceri”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale.

Rezultatele financiare ale Grupului BRD la finalul primelor trei luni ale anului 2018 sunt disponibile pentru public si investitori pe site-ul web al bancii, www.brd.ro, incepand cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti

(*) Variatii la curs valutar constant
(**) Cu condiţia aprobării in cadrul Adunării Generale Anuale a Acţionarilor în data de 19 aprilie 2018.


BRD - Groupe Société Générale are 2,32 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 760 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,3 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 28 800 POS-uri şi mai mult de 1 500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul anului 2017, de 53,5 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 145 000 de angajaţi în 66 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

Articole asemănătoare

BRD OFERĂ INTERNET ȘI MOBILE BANKING FĂRĂ COSTURI, TIMP DE TREI LUNI, CLIENȚILOR PERSOANE FIZICE

În contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini măsurile de prevenție a răspândirii bolii, ...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018: PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALĂ SOLIDĂ ȘI CREȘTERE SUSŢINUTĂ A VENITURILOR

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2018 la nivel cons...

află detalii

Rezultate H1-2017: venit net în creștere cu +97%

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 iunie 2017 la nivel consolida...

află detalii