Formular de căutare

Înapoi la Newsroom

Rezultate H1-2017: venit net în creștere cu +97%

02 Aug 2017

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 iunie 2017 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS):

 

Creditarea pe piața din România indică semne de imbunătățire, susținută de continuarea creșterii economice si de creșterea venitului disponibil. Creditele brute au crescut cu +3,5%* față de sfârșitul lunii iunie 2016, cu creditele acordate persoanelor fizice în creștere cu +5,1%* și creditele pentru companii mai mari cu +2,0%*, indicând primele semne de revenire. Creditele acordate persoanelor fizice continuă să fie susținute de creditele ipotecare, ca motor principal al creșterii (+10,1%* comparativ cu S1-2016) în timp ce creditele de consum au rămas cvasi stabile în dinamică anuală, volumul creditelor nou acordate în monedă locală depășind cu puțin scăderea componentei în valută.
Creșterea depozitelor la nivelul sistemului bancar rămâne solidă, peste 8%* comparativ cu anul trecut, pentru ambele segmente: persoane fizice și companii, în ciuda nivelului scăzut al ratelor de dobândă.

BRD și-a menținut evoluția comercială solidă în prima jumătate a anului 2017, cu numărul de clienți persoane fizice în creștere cu 21 mii, în comparație cu perioada similară a anului trecut. Gradul de echipare a clienților (număr mediu de produse pe client activ) a crescut în continuare, de la 3,99 la sfârșitul lunii iunie 2016, la 4,13 la sfârșitul lunii iunie 2017, marcat de tendința generală de creștere a gradului de digitalizare. Stocul de contracte internet și mobile banking a atins 1,25 milioane la sfârșitul lunii iunie 2017, +27,1% în comparație cu iunie 2016. În special, interesul clienților pentru aplicația de mobile banking continuă evoluția ascendentă, așa cum arată creșterea puternică a stocului abonamentelor MyBRD mobile (număr de contracte mai mare cu 59,2% față de iunie 2016).

BRD a continuat îmbunătățirea experienței bancare digitale a clienților prin oferirea de noi funcționalități pentru aplicațiile sale de internet și mobile banking. Persoanele fizice au acum posibilitatea de a primi bani prin Western Union direct prin intermediul aplicațiilor MyBRD Net și MyBRD Mobile. În plus, utilizatorii aplicației pentru mobil se pot autentifica și pot autoriza plăți folosind cititorul de amprente, beneficiind de o experiență sigură și convenabilă.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a atins 29,8 miliarde RON, + 4,5%* mai mare în comparație cu sfârșitul lunii iunie 2016, beneficiind de un avans puternic pe segmentele persoane fizice si mari companii. Creditele acordate segmentului retail sunt mai mari cu +6%* față de sfârșitul lunii iunie 2016, cererea sporită determinând o creștere a creditelor nou acordate pentru persoane fizice cu +9,1% față de S1-2016, la 3,1 miliarde RON, susținută de creșterea cu +14,2% a creditelor de consum nou acordate. Soldul creditelor non retail a crescut cu +1,6%* in comparație cu finalul S1-2016, susținut de creditele acordate marilor clienți corporativi (+5.4%* in comparație cu finalul lunii iunie 2016), confirmând încă o dată poziția solidă a BRD pe acest segment.

Intrările din depozite rămân solide în dinamică anuală (+6,8%* față de iunie 2016): clienții retail si non retail
și-au crescut economiile cu +7%*, respectiv +6,5%*, față de anul trecut. Într-un context al ratelor de dobândă mici, depozitele în conturi curente au crescut în continuare, cu +26%*, în comparație cu sfârșitul lunii iunie 2016.

Indicatorul credite/depozite este de 69,1% (-1,5 puncte față de 30 iunie 2016 și +1.6 puncte în comparație cu 31 decembrie 2016).

Venitul net bancar al Grupului BRD a atins 1.342 milioane RON, +2,1% în comparație cu S1-2016, excluzând elementele nerecurente înregistrate în prima jumătate a anului 2016 (câștigul din instrumentele financiare disponibile pentru vânzare și din tranzacția VISA Europe, care au totalizat 121 milioane RON). Creșterea venitului net bancar provine din îmbunătățirea veniturilor nete din dobânzi (+5,5% față de S1-2016 , urmare a efectelor pozitive de volum) care au depășit scăderea veniturile din comisioane de -3,7%, față de S1-2016. Veniturile nete din comisioane au beneficiat, pe de o parte de creșterea veniturilor din activitatea de carduri și comisioane în creștere din serviciile financiare și de pe piața de capital, dar au continuat să fie influențate, pe de altă parte, de comisioane mai mici din produsele bancare de tranzacționare (determinate în special de modificările de structură în mixul de canale și de creșterea presiunilor concurențiale).  
 
Cheltuielile operaționale au crescut cu +2,1%, față de S1-2016, cu cheltuielile de personal cvasi stabile, în timp ce alte categorii de costuri au înregistrat o creștere de +3,8%. Creșterea cheltuielilor care nu sunt legate de personal a provenit, în principal, din creșterea cu +8,6% a contribuției anuale la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și Fondul de Rezoluție. Indicatorul cost/venit la nivel de Grup a atins 53,7% în S1-2017, în comparație cu 49,2% în S1-2016 ; indicatorul cost/ venit a rămas nemodificat, la 53,8% in S1-2017 față de 53,7% în S1-2016, după ajustarea elementelor nerecurente.

Rezultatul operațional brut a crescut cu +2%, excluzând elementele nerecurente (câștigul din tranzacția VISA Europe și instrumentele financiare disponibile pentru vânzare).

Grupul BRD a înregistrat îmbunătățirea continuă a calității activelor în prima jumatate a anului 2017 după cum arată rata creditelor neperformante mai mică, de 8,5% la sfârșitul lunii iunie 2017, față de 11,8% la sfârșitul lunii iunie 2016, cumulat cu gradul de acoperire cvasi stabil, la 75,0% la sfârșitul lunii iunie 2017 față de 74,7% la sfârșitul lunii iunie 2016 (toți indicatorii conform metodologiei ABE), ca urmare a operațiunilor de ștergere și vânzare de creanțe depreciate. Costul net al riscului a înregistrat o eliberare de provizion de 270 milioane RON în prima jumatate a anului 2017, datorită recunoașterii unor despăgubiri din asigurări, recuperări din portofoliul non retail neperformant și câștigului din vânzarea de portofolii de credite neperformante.

În acest context, Grupul BRD a înregistrat o creștere semnificativă a profitabilității în prima jumătate a anului: rezultatul net a atins 750 milioane RON în S1-2017, aproape dublu (+96,8%) în comparație cu S1-2016, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de 22,1% în comparație cu 12,1% în S1-2016. Excluzând elementele nerecurente, profitul net a crescut de 2,1 ori în comparație cu perioada similară a anului trecut.

BRD a confirmat poziția sa solidă de capital, menținând o rată de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,4% la sfârșitul lunii iunie 2017 (nivel individual, conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudențiale) față de 19,1% la sfârșitul lunii iunie 2016.

“BRD a obținut o performanță foarte solidă în prima jumatate a anului 2017, marcată de rezultate financiare robuste, o îmbunătățire semnificativă a profilului de risc și continuarea creșterii activitatii comerciale. Continuăm să investim în oferta digitală, menită să imbunătățească experiența bancară a clienților noștri. Ne concentrăm în cotinuare pe îmbunătățirea constantă a calității serviciilor și produselor noastre și rafinarea modelului de afaceri orientat către client. În același timp, ne reafirmăm angajamentul de a finanța economia și de a crea valoare pentru acționarii și partenerii noștri”, François Bloch, director general al BRD.

Rezultatele financiare ale Grupului BRD aferente S1-2017 sunt disponibile pentru public si investitori pe site-ul web al bancii, www.brd.ro, incepand cu ora 09:00. Copii ale documentelor vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti

 

(*) Variatii la curs valutar constant


BRD - Groupe Société Générale are 2,27 milioane de clienţi activi şi operează o reţea de 790 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,4 milioane de carduri valide şi o reţea de acceptare de aproximativ 29 500 POS-uri şi mai mult de 1 500 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la 30 iunie 2017, de 51,54 mld RON.

BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 148 000 de angajaţi în 76 de ţări şi peste 30 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie:

Retail banking în Franţa
Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări
Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori.

www.brd.ro; facebook;

 

Articole asemănătoare

BRD OFERĂ INTERNET ȘI MOBILE BANKING FĂRĂ COSTURI, TIMP DE TREI LUNI, CLIENȚILOR PERSOANE FIZICE

În contextul epidemiei de Covid-19, și pentru a sprijini măsurile de prevenție a răspândirii bolii, ...

află detalii

REZULTATELE GRUPULUI BRD ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2018: PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALĂ SOLIDĂ ȘI CREȘTERE SUSŢINUTĂ A VENITURILOR

Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2018 la nivel cons...

află detalii

Rezultatele Grupului BRD În Primul Trimestru Al Anului 2018: Profit Net De 414 Milioane RON

Principalii indicatori financiari ai BRD Groupe Société Générale la 31 martie 2018 la nivel consolid...

află detalii